Zeeland/West-Brabant: Elektrificatie, energie en procesefficiëntie

Deze sessie gaat over de uitdagingen bij het verduurzamen met behulp van elektrificatie en procesefficiëntie. Norbert Koot en Eltjo Toutenhoofd delen hun ervaringen bij respectievelijk agro-industrieel concern Cargill en aardappelproducent Lamb Weston.

Tot slot nemen Cees Oudshoorn, clusterregisseur Zeeland/West-Brabant, en Martin Martens, regiodirecteur Stedin van het HIC-Zeeland, deel aan een paneldiscussie.

Cargill

Het Amerikaanse bedrijf Cargill levert voedings-, landbouw- en industriële producten over de hele wereld. De ambities van Cargill op het gebied van verduurzaming zijn helder: 63 procent minder CO2-uitstoot in 2035 ten opzichte van 2017 en in 2030 30 procent minder CO2-uitstoot per ton verkocht product. Om dit te bereiken, combineert Cargill energiebesparing en elektrificatie voor hun productieproces en de inzet van duurzame brandstoffen en groene stroom in de industrie. Cargill roept de nationale overheid op om bedrijven zoals Cargill te ondersteunen. Dat draagt vervolgens weer bij aan hun bereidheid om in Nederland gevestigd te blijven.

Lamb Weston

Lamb Weston is ook een Amerikaans bedrijf en produceert diepgevroren aardappelproducten zoals frietjes. Hun ambitie is om in 2033 25 procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2023 en in 2040 willen ze dat dit hun CO2 vermindering honderd procent is. Lamb Weston werkt hieraan door hun warmte(opslag) nog beter te benutten. Ook elektrificeren ze met behulp van e-boilers en warmtepompconcepten, samenwerking met andere partijen in de directe omgeving en de invoering van ‘Renewable Energy’. Dat betekent meer gebruikmaken van energie uit waterstof, biomassa, wind en zon.

Paneldiscussie

Onderwerpen die in de paneldiscussie aan bod komen, zijn onder meer de inzet van ESCO, obstakels die de energie- en grondstoffentransitie in de weg staan en maatregelen voor een betere samenwerkingen tussen alle actoren in de keten. Verder zijn stabiel industriebeleid van de overheid en de juiste communicatie en voorlichting richting burgers noodzakelijk. Er wordt geconcludeerd dat kennisuitwisseling over opgeloste praktijkcases tussen de zes industrieclusters een wezenlijk versnellend effect zal hebben op de gewenste nationale CO2-reductie. Het gaat dan om bijvoorbeeld effectieve maatregelen voor opslag van warmte en elektriciteit en het in lijn brengen van de diverse vergunningverleners.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen