NZKG: Energieoplossingen voor en door de industrie: uitdagingen ruimte, infrastructuur en vergunnin

In deze sessie komt het ontwikkelperspectief van het Noordzeekanaalgebied (NZKG) aan bod. Marjolein Bonnike van netwerkbeheerder Liander licht toe aan welke uitbreidingsinvesteringen zij werken. Alex van Dusseldorp van Bunge vertelt daarna over de uitdagingen in het verduurzamingsproces.

Opgave voor de energie-infrastructuur

“We moeten doen! En vooral lokaal.” Duidelijke taal van aanwezigen in deze sessies over de energieopgaven in het NZKG. Een regio met veel bedrijvigheid. Daar bevindt zich natuurlijk Tata Steel, maar ook zijn er veel bedrijven in de Zaanstreek en Amsterdamse havens. Het is daarom een regio met grote doelen op het gebied van energie-infrastructuur: een enorme elektrificatie en uitbreiding van de netwerken is nodig, waarbij ook waterstof een belangrijke rol gaat spelen.

Mogelijke oplossingen

De benodigde uitbreiding van het netwerk is enorm, benadrukt ook Bonnike van Liander. Niet alleen gaat het om de bouw en opschaling van grote stations, maar ook om de groei van het aantal verdeelstations op wijkniveau. Bedrijven moeten het eigen belang aan de kant zetten en inzetten op B2B-samenwerking bij het gebruik van de energie-infrastructuur. Het is belangrijk dat iedereen meedoet, dus bedrijven moeten niet alleen gezamenlijk maar ook met de netbeheerder lokale afspraken maken. Ook is consistentie van beleid op met name landelijk niveau nodig. Bovendien kan het helpen als contracten tussen netbeheerder en gebruiker meer gestandaardiseerd worden. Dit mag het flexibel gebruik van de netcapaciteit echter niet in de weg staan. Nog meer rapporten en analyses zijn juist níet nodig.

Casus: Bunge

Voedingsmiddelenbedrijf Bunge geeft een presentatie over hoe de geformuleerde doelen voor de regio, waaronder een grote capaciteitsuitbreiding van het netwerk, op lokaal niveau zijn opgepakt. Ook wordt duidelijk hoe deze leidden tot een concrete energieoplossing voor en door de industrie. Met zowel investeringen door bedrijven als Bunge, als met B2B-afspraken rondom elektrificatie en toekomstig gebruik van waterstof, kan men het continue productieproces in de eigen fabriek nu altijd van een flexibele energiemix voorzien.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen