Investeringsbeslissingen in de industrie

In de drukstbezochte break-out sessie van de dag discussieerden deelnemers over de vraag wat er nodig is om duurzame investeringsprojecten te realiseren.

Bij een investering zie je pas echt wat iedereen waard is.

Het motto van de sessie: "Een betere wereld begint met een FID (Final Investment Decision)” werd direct opgepakt. Na korte inleidingen door Paul Boeding (EZK) en Marco Waas (Nobian) kwam de zaal aan het woord en gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Al snel bleek dat een FID altijd in samenwerking tot stand komt en altijd over meer gaat dan geld alleen.

We willen wel, maar kan het ook?

  • Wanneer een bedrijf besluit te investeren in bijvoorbeeld een nieuwe productiefaciliteit, moeten erg veel zaken in elkaar passen. Omdat het vaak om veel geld en grote belangen gaat, zijn deze investeringen meestal lang onderweg. De risico’s zijn vaak groot. Daarom worden drie aspecten zwaar gewogen:   
    • Techniek: vaak gaat het om nieuwe grondstoffen en nieuwe productietechnieken. Dat maakt de technische uitdagingen groot.
    • Juridische zaken (contracten, maar ook vergunningen, regelgeving, etc.). De juridische zaken moeten in orde zijn;
    • Financiën: de businesscase moet kloppen en de producten moeten hun plaats op de markt kunnen vinden. Want uiteindelijk moet de investering uiteraard maatschappelijk en bedrijfseconomisch renderen. 

Complexiteit bij investeringen

Uit de zaal kwamen risico’s en uitdagingen naar voren die bedrijven tegenkomen wanneer zij willen verduurzamen. Omdat het vaak om nieuwe bedrijven en technieken gaat, is de investering nog risicovol. Werkt de nieuwe techniek op industrieschaal? Zijn er voldoende grondstoffen beschikbaar? Wordt de regelgeving en normering aangepast? Zijn de doorlooptijden van procedures en vergunningverlening niet te lang? Is er energie en ruimte? Is er voldoende geld om te investeren? Zo niet, springt de overheid dan bij met subsidies? Accepteert de markt mijn nieuwe product?  

Stabiliteit, onderling vertrouwen en samenwerking

De deelnemers noemen als oplossing vooral een stabiele overheid. De overheid verwacht op haar beurt dat bedrijven en financiers standvastig zijn. Alle partijen willen simpelweg weten wat ze aan elkaar hebben om te kunnen investeren in de toekomst. Dat is met name moeilijk voor nieuwe bedrijven en nieuwe industrietoepassingen. Zij staan nog niet op de radar van de overheid of financiers en ze kennen zelf de overheid nog niet.

Gelukkig bleek dat de aanwezigen in de zaal steeds meer onderling begrip en vertrouwen zien. Partijen vinden elkaar vaker, onder andere binnen het NPVI, en begrijpen elkaar steeds beter.

Zoek elkaar op!

De sessie droeg hier ook aan bij. Verschillende deelnemers gaven al binnen enkele minuten na afloop gehoor aan de oproep van gespreksleider Paul Boeding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om onderling en met het ministerie concrete afspraken te maken en door te praten over investeringen. Op deze manier kunnen duurzame kansen met FID’s gezamenlijk verzilverd worden voor een betere wereld.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen