Data Safe House: Data + Dialoog = versnellen

Het versnellen van de energietransitie lukt alleen met betrouwbare data over de toekomstige energiebehoeften. Hoe zorg je ervoor dat bedrijven gelijke kansen krijgen? En hoe bescherm je gevoelige bedrijfsinformatie? In de sessie bespreken de aanwezigen mogelijke oplossingen.

Vooruitkijken en toekomstplannen maken

De stelling waarmee de sessie opent, laat geen twijfel bestaan over het belang van de toekomst: “Industriepartijen moeten verder vooruit (durven) kijken!” Tot 2035 is dat toekomstbeeld er. Het is duidelijk hoe CO2 verminderd kan worden en welke elektriciteitsinfrastructuur nodig is. Maar om dat te halen, zijn wel versnelling en schaalvergroting nodig. Hierbij is de dialoog tussen netbeheerders en bedrijven essentieel, alleen dan kunnen zij voldoende kennis ontwikkelen om het toekomstplan concreet te maken, houden én realiseren.

Een latere stelling staat hier lijnrecht tegenover: “Het delen van toekomstplannen is een absolute no-go voor de industrie!” Deze wordt snel ontkracht. Een behoorlijk aantal bedrijven is bereid om data te delen, omdat dit ook in hun eigen belang is. Toch blijft vertrouwelijkheid een rol spelen. Bedrijven moeten dus continu de balans zoeken om vooruitgang mogelijk te blijven maken. Daarbij is het ook belangrijk dat ervoor gezorgd wordt dat de negatief ingestoken stelling “Industriepartijen denken vooral aan zichzelf; stop met ‘handdoekje leggen!’” meegenomen wordt. Het blijkt nu begrijpelijk dat bedrijven dat handdoekje neerleggen, omdat de huidige regels het idee oproepen dat ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Bottlenecks

De stelling “Netbeheerders zijn de grootste bottleneck voor een versnelling van de energietransitie!” legt een belangrijk dilemma bloot. De maatschappij wil al tijden harder dan netbeheerders kunnen leveren. In het verleden werd namelijk te weinig vooruitgekeken. Nu wordt wel geïnvesteerd om aan de vraag te voldoen, maar klinken kritische geluiden over de kosten.

Een andere bottleneck wordt niet letterlijk zo benoemd, maar is het wel: “De industrie kan onmogelijk verduurzamingsplannen maken zonder zekerheid over de beschikbaarheid van energiedragers en bijbehorende infrastructuur!” Deze stelling roept weerstand op. De industrie kan prima plannen en moet dit zelfs om op termijn zekerheid te krijgen voor de elektriciteitsinfrastructuur.

Data zijn belangrijk

Ook komt de vraag aan bod waarom netbeheerders meer data nodig hebben terwijl “mijn netbeheerder toch al mijn data al heeft?” Dat is te kort door de bocht, want de netbeheerder heeft alleen operationele data. Net als andere partijen heeft de netbeheerder juist strategische data nodig. Op basis daarvan kunnen goede vooruitzichten voor de toekomst gemaakt worden.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen