Investeringsklimaat

Investeringsklimaat is een breed begrip. In deze sessie bespreken drie sprekers, elk vanuit hun eigen perspectief, wat investeringsklimaat is en hoe beleid dit kan verbeteren.

Duidelijke visie voor de industrie is noodzakelijk

Gülbahar Tezel is partner van PricewaterhouseCoopers (PwC) Strategy&. Zij besprak een onderzoek door PwC waarin de toekomst van de energie-intensieve industrie in Noordwest-Europa centraal staat. De verwachting is dat ook richting 2050 de kosten van elektriciteit in Noordwest-Europa relatief hoog zullen liggen. Dit komt omdat andere regio’s een groter potentieel voor zonne-energie hebben en omdat offshore windenergie, die in Nederland wel volop beschikbaar is, relatief duur is.

Voor de industrie zou het daarom een alternatief kunnen zijn om high value chemicals (HVC), ammoniak en staal te importeren. Dit is echter geen reden tot ontmoediging, want er zijn ook nog heel veel andere factoren die bepalen waar bedrijven zich vestigen. Om Noordwest-Europa aantrekkelijker te maken, moet juist meer en gericht in innovatie en ontwikkeling geïnvesteerd worden. Hierdoor kunnen de prijzen van duurzame energie omlaag en worden de vestigingsvoorwaarden beter. Het bieden van structurele subsidies aan de industrie is geen optie. Op dat gebied zullen keuzes gemaakt moeten worden: welke industrie wordt in welke mate ondersteund en hoeveel geld is er beschikbaar? Daarvoor is een duidelijke politieke en beleidsvisie op de toekomst van de industrie noodzakelijk.

Politiek verantwoordelijk voor positief investeringsklimaat verduurzaming

Yorick Cramer, sectormanager Industrie bij Rabobank, schetst het belang van de industrie in Nederland: het zorgt voor banen en draagt ongeveer dertien procent bij aan het bruto binnenlands product. Om het imago van de industrie te verbeteren, moet deze vergroenen. Startende bedrijven in de industriesector hebben op het pad naar een volwassen commercieel bedrijf veel kapitaal nodig. Dat is vaak wel beschikbaar bij de ideefase, en in de volwassen commerciële fase waar de risico’s grotendeels verdwenen zijn. Echter, in de tussenliggende fase van opschaling, de ‘valley of death’, zijn er weinig kapitaalverstrekkers. Hier zou subsidie of een publiek fonds kunnen helpen, zeker voor strategische innovaties. Ook moet er duidelijkheid zijn over (toekomstige) wet- en regelgeving om investeerders zekerheid te bieden. Daar moet de politiek op inspringen en het investeringsklimaat verbeteren.

Creëer een gelijk speelveld door stabiel beleid

De laatste spreker is Henk Leendertse, General Manager van Nyrstar Budel, een producent van zink- en loodhalffabricaten en kritieke materialen. Nyrstar wekt alle stroom zelf op of koopt deze duurzaam in, maar de energiekosten zijn erg hoog. De zinkmarkt is een wereldwijde markt en dat betekent dat de hoge energiekosten niet kunnen worden doorberekend aan klanten. Hier moeten de industrie en politiek inzetten op het creëren van een gelijk speelveld door effectief langetermijnbeleid en een duidelijke visie. Alleen dan ontstaat een goed investeringsklimaat mét toekomstperspectief.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen