De rol van mensen

GroenvermogenNL voert de Human Capital Agenda (HCA) van het Nationaal Waterstof Programma uit. Het doel hiervan is om in Nederland voldoende deskundigheid te ontwikkelen om de groene waterstofeconomie te kunnen realiseren. Zeven regio’s maakten hiervoor roadmaps.

In deze sessie ging het over de uitvoering en uitdagingen van die regionale roadmaps.

De maatschappelijke kant van het energiesysteem

Roel Niessen van het ministerie van EZK trapt de sessie af. Hij vertelt over de maatschappelijke kant van het energiesysteem en met name de rol van de krapte op de arbeidsmarkt. Doen overheden, bedrijven en onderwijs genoeg om de problemen te tackelen? En wat zijn drijfveren of barrières voor werknemers om in een energiebaan te gaan of blijven werken? “Cultuur, imago en scholing zijn belangrijke factoren. De uitdaging is om mensen aan te zetten tot verandering. Zeker de mensen die hun huidige baan (deels) ervaren als een bullshit job zijn een interessante doelgroep.”

Ook de zaal denkt mee. Deelnemers wijzen op het belang van het trekken van lessen uit het verleden, bijvoorbeeld door het maken van relevante analyses. Ook wordt benadrukt dat de overheid slimmer moet plannen en rekening moet houden met de eigen invloedssfeer.

Voorsorteren op de toekomst

Simone Maase en Ronald Kleijn van GroenvermogenNL delen vervolgens hun visie op de uitvoering van de Human Capital Agenda voor de waterstoftransitie. “Om tekorten te voorkomen willen we voorsorteren op de arbeidsbehoefte van de toekomst. Daarvoor keken we samen met stakeholders naar de type functies die nodig zullen zijn en naar het aanbod aan potentieel personeel. De vraag is hoe je deze twee zo goed mogelijk bij elkaar brengt.”

Focussen op competenties

Je zou het niet verwachten, maar een afgestudeerde aan het conservatorium kan heel goed passen op een technische functie, menen Maase en Kleijn. “Het is belangrijk om te kijken welke competenties iemand met zich meebrengt en hoe je deze eventueel kunt aanvullen. Daarvoor wordt nu nog een te hoge drempel ervaren.”

Ook de zaal ziet het belang van de focus op competenties. Een deelnemer vraagt hoeveel mensen in de zaal het werk uitvoeren waarvoor ze studeerden: dit blijkt ongeveer dertig procent.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen