Plenair ochtenddeel: Start

Dagvoorzitter Laura Peskens introduceerde tijdens de opening Marco Waas van Nobian. Een bedrijf dat in Europa vooroploopt in productie van zout, essentiële chemicaliën en energie voor industrieën. Nobian gaat vol voor duurzaamheid. Hij vroeg zich af: is Nederland Museumland of Innovatieparadijs?

‘Investeringen en lef zijn nodig’

Marco Waas is Chief Technology & Sustainability bij Nobian, wat wil zeggen dat hij verantwoordelijk is voor duurzaamheid. Hij trapt de dag af. Hij vertelt dat Nederland op dit moment tot de meest innovatieve landen van de wereld hoort. Die toppositie is echter niet vanzelfsprekend, meent Waas. ‘Zonder investeringen en lef worden we een museumland’. Dat is een land dat het moet hebben van het rondleiden van bezoekers langs molens en tulpenvelden en dat is niet wat hem voor ogen staat.

Goede kaarten

Waas verwacht niet dat het zover komt: ‘Nederland heeft goede kaarten om ook in de toekomst voorop te lopen. Dankzij onze sterke positie in wetenschappelijk onderzoek, logistieke competenties en geografische ligging. Het gaat er echter om deze kaarten goed uit te spelen om de internationale concurrentie voor te blijven. Daarom is het belangrijk dat burgers, overheid en kennisinstellingen intensief samenwerken en snel overgaan tot de actiestand. Anders eindigen we met een eervolle vermelding in de vitrine van goede bedoelingen’.

Hij sloot zijn betoog af met een citaat van Johan Cruijff: ‘Alleen kun je niks; je moet het samen doen’. Oftewel: ‘Bijna alles kan, als je maar echt wilt’.

Jongeren zijn enthousiast

Aansluitend was het de beurt aan Pieter Reith, technisch trainee bij Tata Steel. Hij is lid van het industrieteam KEK, de Klimaat en Energie Koepel. KEK is een netwerk van meer dan duizend young professionals, die werken aan de energie- en klimaattransitie. Hij is het met Waas eens dat het tijd is voor actie en versneld werk te maken van de klimaatopgave. ‘De jonge generatie gaat 2050 meemaken. Daarom zijn we enthousiast om er de schouders onder te zetten en de industrie van binnenuit op te schudden. Dat doen we met concrete projecten maar ook met position papers over hoe we het beste naar nul uitstoot kunnen gaan.’

Een voorbeeld van zo’n paper is de pas verschenen toekomstvisie op de Nederlandse industrie. Daarin doet KEK concrete aanbevelingen. Bijvoorbeeld om netbeheerders de financiële middelen te geven voor zowel het toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnet, als voor de aanleg van een infrastructuur voor transport en opslag van waterstof.

Struikelblokken

Dat het huidige stroomnet tegen zijn grenzen aanloopt, was in Amersfoort een van de meest genoemde struikelblokken voor innovatie. Ook de druk op de arbeidsmarkt, stroperige vergunningverlening en hoge energiekosten kwamen veel naar voren als sta-in-de-weg voor het behalen van klimaatdoelen. In diverse break-out sessies wisselden beleidsmakers en bedrijven hierover praktijkervaringen uit.

 

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen