Plenaire afronding: Acties en conclusies

Karlo van Dam, directeur Verduurzaming Industrie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, rondde het middaggedeelte waarin bedrijfscasussen centraal stonden af. Dat deed hij met een doorkijkje naar de komende kabinetsperiode. Hij is positief gestemd. ‘Er ligt best een mooi akkoord’.

Van Dam heeft nog wel veel vragen over hoe het kabinet de energietransitie de komende vier jaar precies gaat aanpakken. Uit het hoofdlijnenakkoord maakt hij echter op dat het bestaande klimaatbeleid in grote lijnen wordt doorgezet. In het akkoord zijn onder meer investeringen in ondergrondse CO2-opslag en in groene en blauwe waterstof aangekondigd. Lastenverzwaringen als energiebelasting en CO2-heffing worden teruggedraaid en het oplossen van de netwerkcongestie krijgt prioriteit. Van Dam: ‘Het kabinet heeft veel ambities maar weinig middelen, maar al met al is het best een mooi akkoord’.

Jonge generatie over duurzame toekomst

Nog voor het eind van zijn betoog kreeg hij door Pieter Reith, Rolf van der Gaast en Bernhard van Haersma van KEK hun paper ‘Toekomstvisie op de Nederlandse industrie’ aangeboden. Dat rapport verwoordt hoe de jonge generatie een duurzame economie voor zich ziet in 2050. Het rapport was ‘s ochtends al door Reith ter sprake gebracht in zijn bijdrage . Van der Gaast gaf nog aan dat nul uitstoot alleen bereikt kan worden als betrokkenen pijnlijke keuzes durven maken.

Van Dam sloot af met de conclusie dat hij veel enthousiasme had geproefd om van Nederland geen museumland maar een innovatieparadijs te maken. ‘Er zijn veel waardevolle connecties gelegd, wat mij betreft komen we voortaan elk jaar bij elkaar.’

Nienke Homan, voorzitter van platform NPVI nam het slotwoord voor haar rekening. ‘We staan voor de grote verbouwing van Nederland. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat we die samen tot een succes kunnen maken.’

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen