Nationale Industriedialoog: "Dan doen we toch een energiehub?"

26-06-2024

Donderdag 20 juni organiseerde Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) een interactieve en inspirerende middag over energiehubs. Zij zijn een mogelijke oplossing voor de netcongestie die op bepaalde momenten ontstaat op het overvolle stroomnet.

Door netcongestie krijgen nog maar weinig bedrijven een aansluiting op het stroomnet. Dit komt simpelweg doordat consumenten en bedrijven op bepaalde momenten te veel stroom gebruiken. Welke oplossingen zorgen ervoor dat bedrijven toch over kunnen stappen van aardgas op elektriciteit? Een energiehub wellicht? 

In een zaal naast het PEC Stadion in Zwolle gingen partijen zoals Liander, TenneT, RVO en het Ministerie van Economische Zaken (EZK) in dialoog met bedrijven, adviesbureaus en andere betrokkenen. Onderwerp van gesprek: In hoeverre is een energiehub nu een echt een oplossing voor het gebrek aan capaciteit op het stroomnet? 

Niet zaligmakend

Hoewel het aantrekkelijk klinkt – samenwerken met verschillende bedrijven op je eigen industrieterrein en ook samen de energievoorziening regelen – is de praktijk weerbarstiger dan de theorie doet geloven. Allereerst de context om en rond een energiehub: een complex verhaal waar meerdere spelers een rol bij spelen. Zo haalde Gerard Schouw, bestuurlijk aanjager ‘Slim met Stroom’ inzichten op bij de industrie, lichtte George Rodenhuis de stand van zaken toe bij TenneT en vertelde Geert-Jan Koning van Liander (op de foto) of en wanneer een energiehub de netbeheerder ondersteunde.

‘Bezint eer gij begint’

Het praktijkvoorbeeld van Etienne Schiffelers, die samen met andere bedrijven Powerhub Overbetuwe erdoorheen heeft gekregen, laat maar weer eens zien tegen hoeveel obstakels een traject voor een energiehub aan kan lopen. Het traject startte in 2018 en wordt pas volgende maand echt uitgevoerd (in juli 2024). Ook Reinoud Botman die namens Port of Amsterdam als eerste een flexibel groepscontract tekende tussen verschillende bedrijven en Liander, geeft aan dat het verre van eenvoudig is om een energiehub ook echt te realiseren. 

Zelf aan de slag

Om energiehubs als oplossingsrichting niet helemaal af te schieten, mochten de aanwezige deelnemers ook zelf aan de slag met een fictieve casus. Daarbij stond het energievraagstuk centraal. De deelnemers werden het al snel eens: met de nodige energiebesparingen en samenwerkingen kun je het vraagstuk eenvoudig oplossen. Totdat er in de zaal breaking news kwam: een belangrijke partij trok zich terug uit de samenwerking. Plannen voor een energiehub werden toen fanatiek gedeeld. Wat vooral opviel: je kunt al veel congestie voorkomen door energiestromen uit te wisselen.

Onderling regelen

De deelnemers waren het voor het grootste gedeelte wel met elkaar eens: in veel gevallen is een energiehub misschien helemaal niet nodig en kan er al veel geregeld worden via onderlinge afspraken.
 

Ook interessant

Interview Gerard Schouw: Bestuurlijk aanjager 'Slim met stoom wil knelpunten netcongestie oplossen'

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen