Programma Multibenefits-aanpak

Investering in verduurzaming dankzij Multibenefit-aanpak

Hoe vergroot u de slagingskans van investeringen in maatregelen die de CO₂ uitstoot van uw productieproces verminderen? Nu de gasprijs ook nog stijgt is die investering urgenter geworden. De Multi-benefit aanpak kan voor uw bedrijf gunstige opbrengsten leveren. Topsector Energie (TSE) en Programma Verduurzaming Industrie (PVI) bieden u een programma aan waarin u deze aanpak leert kennen en meteen ook toepast binnen uw bedrijf. De hoofdvraagstelling vanuit TSE-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren-Energie luidt: Op welke wijze kan de Multibenefit-aanpak het meest bijdragen aan het sneller en gemakkelijker behalen van de klimaatdoelen door de industrie?

Aanleiding

Veel bedrijven zijn op zoek naar goede businesscases als het gaat om de verduurzaming van hun productieproces. Directies weten dat u door minder energie- en grondstoffenverbruik kosten bespaart, maar benutten nog niet het volledige potentieel van ‘hidden values’ van duurzame maatrelen. In deze training leert u hoe u die ‘hidden values’ zichtbaar maakt en verzilvert.

Voor wie?

RVO heeft dit trainingsprogramma ontwikkeld voor energiecoördinatoren, sustainable managers en technology managers om binnen het eigen bedrijf te leren ontdekken hoe een duurzame maatregel  waarde kan opleveren voor de hoofd KPI’s van het bedrijf. Met theorie en spelsimulatie maakt u hier stappen in. Afhankelijk van wie gaat deelnemen stellen we het programma op maat samen.

Met ‘duurzame maatregel’ bedoelen we niet alleen procesefficiency maatregelen, maar het kunnen ook maatregelen zijn waarbij duurzame energie wordt opgewekt of ingekocht, of maatregelen die het bedrijf helpen om meer circulair te produceren. Afhankelijk van wie zich aanmeldt en welke behoefte men heeft worden de maatregelen bepaald die in het leerprogramma centraal staan.

Wat gaat u doen?

In een gebruikersgroep-achtige setting met doorlooptijd van ca. een half jaar leren bedrijven (max. 15 deelnemers per groep, 5 sessies) welke verbetering mogelijk is en welke interne en externe stakeholders bij deze verandering een rol spelen. U krijgt theorie over de Multibenefit-aanpak en hoe dit principe werkt in de praktijk. U brengt uw eigen cases in. Tussendoor wordt u ondersteund bij het realiseren van de maatregelen binnen uw bedrijf. U rekent de energievoordelen van energiemaatregelen door: wat dragen deze bij aan ten minste één van de KPI’s, de belangrijkste sturingsfactoren van het bedrijf? U leert waarde, kosten en risico’s van maatregelen beter te wegen ten opzichte van de KPI’s. Zo vormt u een integrale businesscase, die u leert te presenteren aan uw directie in termen van een of meer KPI’s.

Resultaat: meer kans op investeringen voor verduurzamingsmaatregelen

 • Gedurende het leerprogramma zijn de deelnemers in staat om de meerwaarde van minimaal 4 of meer duurzame maatregelen voor de belangrijkste sturingsfactoren van hun bedrijf voor hun collega’s aannemelijk te maken;
 • De deelnemers zijn in staat om vanuit de sturingsvisie en strategie van hun directie naar hun duurzame maatregelen te kijken en deze daarmee in lijn te brengen;
 • Daarbij is het een reële mogelijkheid om binnen een jaar tot implementatie te komen van minimaal 2 duurzame maatregelen, waarvan sommige normaal gesproken ‘op de plank bleven liggen’.

Ervaringen

Ervaring van één van de deelnemers aan de training: “Als energiecoördinator denk je vooral vanuit besparingen, terugverdientijden, technische haalbaarheid en risico’s van wetgeving. Door de training heb ik geleerd ook andere voordelen van de energiebesparing te benadrukken: de winst voor de KPI’s. De spelsimulatie gaf mij een nog helderder beeld van de factoren die het slagen van een businesscase beïnvloeden. Dat heb ik meteen in mijn werk toegepast. Ik draaide mijn oude denken 180 graden om en bedacht: hoe kan ik een productie-collega warm krijgen voor een energiebesparingsmaatregel? Een aantal installaties bij ons krijgen te weinig stoom, waardoor ze niet hun productieoutput halen. Als je door een hogere output te realiseren ook zeer waarschijnlijk minder stoomverlies hebt, is dat een win-winsituatie. Het is de belangrijkste factor geweest om binnen mijn management goedkeuring te krijgen.”

Data

Trainingsdagen: 4 oktober, 8 november, 29 november, 10 januari en 7 februari. In totaal zijn het 5 dagdelen.
Deelname: Gratis.

Leerprogramma & planning Multibenefit-aanpak

In vijf dagdelen brengen twee á drie groepjes deelnemers ieder één of meer cases in. Deze worden geanalyseerd, waarbij de perspectieven van de belangrijkste stakeholders worden betrokken. Resultaat na het programma is een overzicht van alle benefits van de case per stakeholder. Met dit overzicht wordt een strategie voor elke case voor interne besluitvorming en uitvoering ontwikkeld en groepsgewijs getoetst. Na het programma is iedere deelnemer in staat de aanpak zelf voor andere cases uit te voeren.

Deelnemers/doelgroep

 • Minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers per groep. Minimaal 15 bedrijven geven aan deel te willen nemen aan het traject. Bij minimaal 8 deelnemers (dus één groep) gaan we van start.
 • ETS en grotere niet-ETS bedrijven.

Opzet Leerprogramma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een interactieve training waar deelnemers leren een strategie te ontwikkelen ten aanzien van de non-energy benefits en hoe te komen tot een businesscase;
 • een interactieve training waar deelnemers leren hoe de nieuwe businesscase te framen en te verkopen aan hun directie in termen van bijdrage aan de belangrijkste sturingsfactoren van het eigen bedrijf;
 • een monitoringsprogramma waarin de deelnemers voor een jaar worden gevolgd hoe zij het geleerde in de praktijk toepassen. Dit monitoringsprogramma wordt samen met de bedrijven vooraf vormgegeven.

4 oktober 2022, dagdeel 1:

 • Kennismaking
 • Inleiding aanpak: de Multibenefits/non-energy benefits aanpak
 • Presenteren case 1
 • Analyse model
 • Monitoringsaanpak vormgeven

8 november 2022, dagdeel 2:

 • Verdieping analyse
 • Interactieve training (met inzet van design thinking en brainwriting methode)
 • Feedback eigen leerproces
 • Argumenten boom/ kansen wolk

29 november 2022, dagdeel 3:

 • Verdieping case 1 - 4
 • Interactieve training
 • Feedback eigen leerproces en eerste opbrengsten 
 • Argumenten boom/ kansen wolk

10 januari 2023, dagdeel 4:

 • Verdieping overige cases
 • Feedback eigen leerproces en opbrengsten
 • Bedrijfsbezoek

7 februari 2023, dagdeel 5:

 • Conclusies: ervaringen, leerervaringen delen, overzicht van Multibenefits per case en per stakeholder
 • En hoe nu verder?
 • Evaluatie en afronding

Meld u aan

Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Klik hier.

Meer informatie of vragen?

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u vragen? Vul dan het contactformulier in. Klik hier.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.