Industrieclusters

Het Transitiepad Hoge Temperatuur Warmte (2017) en het Klimaatakkoord (2019) hebben duidelijk gemaakt dat de grootste 12 industriële bedrijven in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna twee derde van de CO₂-uitstoot van de industrie.

Vanwege schaalvoordelen, efficiëntie, ligging, samenwerkingsmogelijkheden en infrastructuur is de industrie sterk geconcentreerd in regionale clusters: Rijnmond/Moerdijk, Noordzeekanaalgebied, Noord-Nederland (Eemshaven-Delfzijl, Emmen), Zuid-Limburg (Chemelot) en Zeeland (Vlissingen, Terneuzen). Er is nog een 6e cluster toegevoegd: Overige industrie. Deze is verspreid over het land en bestaat uit de voedingsmiddelenindustrie, keramiek, papier- en kartonindustrie en een aantal kleinere industrieën. Meer over regionale CO₂-neutrale industrie op rvo.nl.

Proeftuinen

Overeenkomstig het SER-advies ‘Nationale klimaataanpak voor regionale industriële koplopers’ zijn de 12 bedrijven gevraagd als trekkers van de mondiale koplopersprogramma’s. Hierdoor kunnen ze een vergelijkbare ontwikkeling bij hun toeleveranciers, afnemers en het MKB in de regio bevorderen. Samenwerkingsprojecten en proeftuinen kunnen nieuwe ambitieuze, innovatieve bedrijven (zowel grootbedrijf als MKB) aantrekken. Nederland kan zich sneller en beter voorbereiden op de nieuwe economie en bovendien deze kennisvoorsprong internationaal vermarkten via technologiedoorbraken, substantiële kostendalingen, forse CO₂- reducties en exportkansen.

 

Maatwerk

Per regionaal cluster is in 2020 een implementatieplan opgesteld. Met naast het treffen van maatregelen, ook mogelijkheden voor verdergaande clustering, co-siting en industriële symbiose. Ook de mogelijkheden voor synergie met windparken op zee, zoals bijvoorbeeld directe levering aan industriële clusters en lage temperatuur warmtenetten. Daarbij wordt gekeken hoe in overleg met provincies, gemeenten en gebiedsbeheerders, zoals havenbedrijven, uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving en subsidie- en financieringsinstrumenten kunnen worden opgelost met maatwerk.

Minister Wiebes bij Chemelot

Minister Wiebes was maandag 21 september 2020 bij Chemelot, een van de industrieclusters met plannen om de CO₂-uitstoot terug te dringen. Bekijk de film.

 

 

Cookie-instellingen