Submenu

Cluster Zeeland-West-Brabant: Hoe kom je van ambitie tot realisatie?

18-06-2021

Begin

08-07-2021 om 14:00

Einde

08-07-2021 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

MS Teams

Uitnodiging van het Platform Verduurzaming Industrie (VEMW, RVO en FedEC)

Het Europese en nationale klimaatbeleid en de klimaatdoelstellingen van bedrijven worden steeds ambitieuzer. Het Klimaatakkoord geeft bedrijven de opgave om in 2030 zo’n 49 procent CO2-reductie te realiseren t.o.v. 1990. De Europese Commissie wil dit verhogen naar 55 procent en de Rechtbank in Den Haag heeft Shell eind mei een resultaatsverplichting opgelegd van 45 procent in 2030 t.o.v. 2019.

Het speelveld waarin de Regio Zeeland-West-Brabant deze ambities waargemaakt moeten worden, wordt niet alleen bepaald door investeringen en terugverdientijden, maar ook door de beschikbaarheid van betaalbare en betrouwbare koolstofarme elektriciteit, moleculen (waterstof, groen gas) en warmte en de benodigde infrastructuur. Met meerdere stakeholders: toeleveranciers, medewerkers, klanten, vergunningverleners, kapitaalverstrekkers, adviseurs en leveranciers. Een behoorlijk ingewikkelde opgave die omgeven is met vele onzekerheden. Reden voor VEMW, RVO en FedEC om vanuit het Platform Verduurzaming Industrie, in samenwerking met Smart Delta Resources (SDR) en de brancheverenigingen VNCI en FNLI dit webinar te organiseren. Speciaal voor de Regio Zeeland-West-Brabant. Dit om u op weg te helpen en te gidsen.

Programma

14.00 – 14.15 uur    
Opening door de dagvoorzitter Laureen Peskens
Inleiding Barbara Breimer (RVO Zeeland – West-Brabant)
Doelen en afspraken Klimaatakkoord m.b.t. de industrie(le clusters)                                       

14.15 – 14.35 uur     
Randvoorwaarden realisatie in cluster Zeeland  Emiel Langenhuizen (SDR)
Randvoorwaarden en organisatie energie-opwek en infrastructuur

14.35 – 14.55 uur       
Energiebehoefte industrie Michiel Steerneman (FedEC)
Transitie producten-processen-utilities (energie-schillen)
Motiveren, stimuleren en innovatie (routekaarten VNCI en FNLI)           
                

14.55 – 15.30 uur        
Gestileerde praktijkcasussen  
Voedingsmiddelen: elektrificatie met warmtepompen
Bram van As (De Kleijn)/ Fons Pennartz (KWA)/ Johan Dijkstra (Cosun)

Chemie: CO2-masterplan
Jordi Koes (Bilfinger Tebodin)

15.30 – 15.55 uur        
Paneldiscussie o.l.v. Laureen Peskens
Gertjan Lankhorst (VEMW)
Michiel Steerneman (FedEC)
Barbara Breimer (RVO)
Emiel Langenhuizen (SDR)
Bertram de Crom (FNLI)
Martijn Broekhof (VNCI)

15.55 – 16.00 uur        
Afronding en afsluiting door de dagvoorzitter

Inschrijving

Het webinar vindt plaats op donderdag 8 juli van 14:00 — 16:00u via MS Teams.
Het webinar is gratis, je kunt je hier aanmelden.

Via ons contactformulier kun je desgewenst aangeven: 

Waar loop je tegenaan bij de invulling van de CO2-reductie-opgave? Wat zou je – behandeld - willen zien in dit webinar? Ken je het Platform Verduurzaming Industrie al, en zo ja, wat vind je ervan, of wat ontbreekt eraan?

Cookie-instellingen