Cluster Energie Strategieën (CES)

Met de Cluster Energie Strategieën (CES) brengen industrie, netbeheerders en overheden de toekomstige vraag en aanbod aan duurzame energie voor een industriecluster in beeld. 

De Nederlandse industrie verduurzaamt en vervangt steeds meer fossiele energiebronnen door duurzame alternatieven, zoals waterstof en elektriciteit. Dit vraagt een energie-infrastructuur die tijdig is aangepast aan de groeiende vraag van de industrie. 
 

Toenemende vraag en benodigde ruimte

De behoefte aan duurzame energie voor onze industrie groeit flink. Dit geldt ook voor sectoren als woningbouw en mobiliteit. De invloed van deze ontwikkelingen op het energiesysteem is groot: het systeem is er nog niet klaar voor. Op steeds meer plekken in Nederland is er sprake van drukte op het elektriciteitsnet. Dit noemen we netcongestie. De noodzaak om de vraag vanuit de industrie inzichtelijk te krijgen groeit, zodat de benodigde energie-infrastructuur op tijd aangelegd wordt. Om een goed beeld te krijgen van de benodigde en beschikbare ruimte voor de energie-infrastructuur bracht het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) in maart 2024 voor het eerst in kaart hoeveel ruimte daarvoor nodig is. 

CES: versnellen door inzicht

De CES'en vormen de basis waarop industrie, bedrijven, netbeheerders, energieproducenten en overheden tijdig besluiten over deze noodzakelijke infrastructuur kunnen nemen. Netbeheerders nemen vervolgens projecten uit de CES op in investeringsplannen. Daarnaast zijn projecten uit de CES-kandidaat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Projecten onder het MIEK krijgen onder andere extra prioriteit in de investeringsplannen (IP’s) van netbeheerders. Verder worden diverse opties opgezet om MIEK-projecten te versnellen. Bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen of bij het inpassen in de ruimtelijke omgeving. CES-projecten hebben ook direct invloed op systeemkeuzes van het toekomstig energiesysteem. Hierbij kun je denken aan het bepalen van de optimale locatie voor een aanlandig vanuit wind op zee. 

Continu bijsturen

Om de verschillende klimaatdoelen in 2050 te halen, is het belangrijk dat het proces van verduurzaming continue bijsturing krijgt. Daarnaast hangen transitiepaden van de industrie af van marktontwikkelingen en beleid. Dat geldt ook voor de investeringsplannen van netbeheerders: deze baseert de industrie op de meest actuele gegevens. Daarom is er een regulier CES-proces ingesteld. Regionale clusters (Noord-Nederland, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Zeeland/West-Brabant en Chemelot) hebben al 2 CES’en opgeleverd. In september 2023 zijn ze gestart met de derde bijsturing. De verwachting is dat de CES 2024 in het 2e kwartaal verschijnt. 

CES per cluster

Meer weten over de meest recente CES’en? Bekijk de CES per industriecluster.

Provincie CES en Cluster 6

Cluster 6 stelt met de provincies en (regionale) netbeheerders per provincie een aangescherpte Cluster Energiestrategie op per provincie. De behoefte aan energie- en grondstoffeninfrastructuur uit de provinciale CES’en dient vervolgens als uitgangspunt voor de provinciale meerjarenprogramma’s infrastructuur energie en klimaat (pMIEK’s).

De Nederlandse industrie verduurzaamt en vervangt steeds meer fossiele energiebronnen door duurzame alternatieven, zoals waterstof en elektriciteit. Dit vraagt een energie-infrastructuur die tijdig is aangepast aan de groeiende vraag van de industrie.   

Toenemende vraag en benodigde ruimte

De behoefte aan duurzame energie voor onze industrie groeit flink. Dit geldt ook voor sectoren als woningbouw en mobiliteit. De invloed van deze ontwikkelingen op het energiesysteem is groot: het systeem is er nog niet klaar voor. Op steeds meer plekken in Nederland is er sprake van drukte op het elektriciteitsnet. Dit noemen we netcongestie. De noodzaak om de vraag vanuit de industrie inzichtelijk te krijgen groeit, zodat de benodigde energie-infrastructuur op tijd aangelegd wordt. Om een goed beeld te krijgen van de benodigde en beschikbare ruimte voor de energie-infrastructuur bracht het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) in maart 2024 voor het eerst in kaart hoeveel ruimte daarvoor nodig is. 

CES: versnellen door inzicht

De CES'en vormen de basis waarop industrie, bedrijven, netbeheerders, energieproducenten en overheden tijdig besluiten over deze noodzakelijke infrastructuur kunnen nemen. Netbeheerders nemen vervolgens projecten uit de CES op in investeringsplannen. Daarnaast zijn projecten uit de CES-kandidaat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Projecten onder het MIEK krijgen onder andere extra prioriteit in de investeringsplannen (IP’s) van netbeheerders. Verder worden diverse opties opgezet om MIEK-projecten te versnellen. Bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen of bij het inpassen in de ruimtelijke omgeving. CES-projecten hebben ook direct invloed op systeemkeuzes van het toekomstig energiesysteem. Hierbij kun je denken aan het bepalen van de optimale locatie voor een aanlandig vanuit wind op zee. 

Continu bijsturen

Om de verschillende klimaatdoelen in 2050 te halen, is het belangrijk dat het proces van verduurzaming continue bijsturing krijgt. Daarnaast hangen transitiepaden van de industrie af van marktontwikkelingen en beleid. Dat geldt ook voor de investeringsplannen van netbeheerders: deze baseert de industrie op de meest actuele gegevens. Daarom is er een regulier CES-proces ingesteld. Regionale clusters (Noord-Nederland, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Zeeland/West-Brabant en Chemelot) hebben al 2 CES’en opgeleverd. In september 2023 zijn ze gestart met de derde bijsturing. De verwachting is dat de CES 2024 in het 2e kwartaal verschijnt. 

CES per cluster

Meer weten over de meest recente CES’en? Bekijk de CES per industriecluster.

Provincie CES en Cluster 6

Cluster 6 stelt met de provincies en (regionale) netbeheerders per provincie een aangescherpte Cluster Energiestrategie op per provincie. De behoefte aan energie- en grondstoffeninfrastructuur uit de provinciale CES’en dient vervolgens als uitgangspunt voor de provinciale meerjarenprogramma’s infrastructuur energie en klimaat (pMIEK’s).

Documenten

Meer weten?

Cookie-instellingen