Proces-efficiëntie en restwarmte

Voor de industriële transitie naar Net-zero in 2050 zijn nieuwe productieprocessen nodig. Dit gaat bij voorkeur gepaard met flinke stappen in procesintensificatie. Processen die minder energie, grondstoffen en materialen nodig hebben, zijn aanzienlijk duurzamer. Daarnaast biedt procesvernieuwing ook nieuwe opties voor het flexibiliseren van productieprocessen.

Op de korte termijn zijn verbeteringen van en aanpassingen in bestaande processen ook een belangrijke stap in de transitie naar emissieloze en duurzame productie. Bedrijven kunnen met name grote stappen zetten in verbeteringen in energie- en proces-efficiency. Dit kan samengaan met het verduurzamen van de brand- en grondstoffen van bedrijven. Of bijvoorbeeld met het afvangen en opslaan van CO2.

De verdergaande samenwerking tussen IT-systemen en operationele meet- en regeltechniek steunt zowel verbetering als vernieuwing van productieprocessen. Afstemming en samenwerking in zowel de maakindustrie als de productieketen is een belangrijk element binnen de transitie van de productieprocessen.

Deze hulpmiddelen
helpen jou op weg

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"5","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-right-open-big","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible ASC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"256551"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Restwarmte

Bij veel industriële processen komt warmte vrij die niet opnieuw in het proces gebruikt wordt. Restwarmte kan bijvoorbeeld worden ingezet om gebouwen en tuinbouwkassen te verwarmen. Dit is een milieuvriendelijke en CO2-neutrale manier van verwarmen.

Op een aantal plaatsen in Nederland bestaat al uitwisseling van industriële restwarmte via warmtenettten. De grootste uitdaging is de oganisatorische kant van uitwisseling. Hoe bekostig je het hergebruik van restwarmte en hoe beperk je de risico’s die bepaalde processen met zich meebrengen?

 

 

 

Platforms en netwerken

Subsidies en financiering procesefficiëntie en restwarmte

Bekijk meer financieringsmogelijkheden

 

Praktijkverhalen 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"255942"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"256550"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Bekijk alle nieuwsberichten

Heb je een vraag?

Bij het reduceren van CO₂ binnen je bedrijf kun je voor allerlei vraagstukken komen te staan. Deze veelgestelde vragen houden we bij in een handig overzicht. 

Bekijk de veelgestelde vragen

 
Cookie-instellingen