CC(U)S en negatieve emissies

CC(U)S is één van de industrieroutes om de klimaatdoelen te behalen. Het afvangen en opslaan van CO2 vormt een relevante (overgangs)technologie op weg naar een duurzamere industrie. CO2 kan bijvoorbeeld worden opgeslagen in lege gasvelden op land of op zee.

Deze hulpmiddelen
helpen jou op weg

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"5","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-right-open-big","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"256541"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Opslag in de diepe ondergrond

Bij Carbon Capture & Storage (CCS) wordt CO2 afgevangen en getransporteerd om het daarna definitief in de diepe ondergrond op te slaan. CCS is voor de fossiele industrie een manier om snel, diepgaande emissiereductie te bereiken.

In Nederland kan CO2 worden opgeslagen in uitgeputte diepgelegen gasreservoirs onder de Noordzeebodem (offshore). In die gasreservoirs heeft ons land circa 1600 Mt opslagcapaciteit. Ook wordt gewerkt aan internationale ketens voor CO2-opslag in het buitenland.

Bij de opslag van kortcyclische CO2 (biogeen, of CO2 uit de lucht) kan er zelfs sprake zijn van negatieve emissies (ofwel koolstofverwijdering). Negatieve emissies zijn noodzakelijk voor het compenseren van onvermijdbare restemissies.

Belang CO2-opslag

CCS is volgens het Klimaatakkoord voor een aantal processen in de industrie de meest voor de hand liggende kosteneffectieve optie. CCS is een transitiemaatregel voor het realiseren van CO2-emissiereductie in de industrie. En op de lange termijn zorgt CCS in combinatie met biogene of atmosferische CO2 voor negatieve emissies.

Subsidies en financiering CCS

Wil je aan de slag met CC(U)S binnen je bedrijf en ben je op zoek naar financiering? Er zijn verschillende regelingen die je daarbij kunnen helpen.

Bekijk meer financieringsmogelijkheden

Praktijkverhalen 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"255939"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"256539"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Bekijk alle nieuwsberichten 

Heb je een vraag?

Bij het verminderen van CO2 binnen je bedrijf kun je voor allerlei vraagstukken komen te staan. Deze veelgestelde vragen houden we bij in een handig overzicht. 

Bekijk de veelgestelde vragen

 
Cookie-instellingen