Energie-infrastructuur

Nederlandse bedrijven en de industrie nemen steeds vaker afscheid van fossiele grondstoffen en stappen over op elektrische alternatieven. Dat doen ze niet alleen om de klimaatdoelstellingen te halen, maar ook om economisch en op het gebied van energie en minder afhankelijk te zijn.

Deze elektrificatie betekent goed nieuws voor de daling van onze CO2-uitstoot, maar het zorgt ook voor de nodige problemen. Onze huidige energie-infrastructuur is nog niet klaar voor deze elektrificatie. Het gevolg: een overvol elektriciteitsnet waar vooral tijdens piekmomenten sprake is van netcongestie.

Wat is netcongestie?

Als grootverbruikers op het elektriciteitsnet gelijktijdig meer stroom willen gebruiken of toevoegen dan het netwerk aankan, ontstaan er problemen rondom de continuïteit van de stroomvoorziening.  Het netwerk is volledig belast en er ontstaat congestie. Dit betekent dat er een tekort aan transportcapaciteit is voor de aangesloten gebruikers in het congestiegebied. Bekijk de congestiegebieden

Landelijk Actieprogramma Netcongestie

Netbeherders, ACM, mede-overheden, het rijk en martkpartijen stelden samen het Landelijk Actieprgramma Netcongestie (LAN) op. Samen kijken de partijen naar de landelijke en regionale oplossingen voor netcongestie zodat ze meer bedrijven kunnen aansluiten.

Grootverbruikers aan zet

De industrie kan een belangrijke rol spelen in de aanpak van de congestieproblemen op het elektriciteitsnet.N etcongestie is niet een typisch probleem voor industriële bedrijven. Maar toch ligt een deel van de oplossing wel bij deze energiegrootverbruikers. Als grote stroomverbruikers energiebesparende maatregelen nemen, zelf energie produceren of bijvoorbeeld energie opslaan, maken ze ruimte vrij op het net.

In veel gevallen beperkt netcongestie zich tot een aantal piekmomenten in de ochtend en avond. Bedrijven die hun stroomvraag tijdens deze pieken beperken, benutten het huidige aanbod beter. Ook maken ze ruimte vrij voor nieuwkomers of voor hun eigen uitbreidingsplannen. 

Nieuwe oplossingen

Netcongestie zorgt voor allerlei uitdagingen, maar dat schept ook ruimte nieuwe oplossingen en ideeën. Zo zijn er onder meer slimme energiesystemen en vindt er steeds vaker energieopslag plaats. Of verschillende bedrijven en bewoners gaan samenwerken in een zogeheten energiehub om opwek, opslag, conversie en het verbruik van energie met elkaar af te stemmen. Naast deze oplossingen zetten de betrokken partijen zoals het LAN, de CES'en  het MIEK ook in op de uitbreiding van het elektriciteitsnet op veel plekken in Nederland. Dat is nodig om netcongestieprobleem structureel en op langere termijn aan te pakken. 

Cluster Energie Strategieën

Met de Cluster Energie Strategieën brengen industrie, netbeheerders en overheden de toekomstige vraag en aanbod aan duurzame energie voor een industriecluster in beeld. Lees meer over de Cluster Energie Strategieën (CES).

Data Safe House

Om het proces in de 3e ronde te verbeteren zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Voor betere en efficiëntere uitwisseling van data zal bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van het nieuwe Data Safe House. Lees meer over het Data Safe House

Cookie-instellingen