Submenu

Dagstart 2 Industrial Heat & Power

03-09-2021

Begin

13-10-2021 om 10:30

Einde

13-10-2021 om 11:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Industrie Theater

Industrial Heat & Power is hét platform voor de industriële energievoorziening en dé beurs voor professionals die de connecties, tools en kennis zoeken om direct mee aan de slag te gaan.

Visie 2050 vanuit de Maak- & overige procesindustrie

Onderwerp Dagstart 2 Industrial Heat & Power:

Hoe komt de industrie tot een license to operate in een klimaatneutrale energievoorziening?

Om ook in 2050 een license to operate te hebben vanuit een klimaatneutraal energie- en grondstoffengebruik, en in 2030 te voldoen aan het Nederlandse Klimaatakkoord (49% CO₂-reductie t.o.v. 1990), zijn industriële bedrijven gestart met planvorming en uitvoering om dat mogelijk te maken. Hoe kom je vanuit een ambitie en ongekende opgave tot een betrouwbare en betaalbare realisatie? Een analyse van RVO (juni 2021) laat alvast zien dat de programma's die de koploperbedrijven in de zes regionale clusters hebben ingediend voldoende potentieel bieden om de 2030 doelen te halen. En, de realisatie is complex en vereist regie en een samenhangende aanpak als het gaat om infrastructuur, een passend aanbod van energiedragers, een - financieel - instrumentarium, ruimtelijke inpassing en aanpassing van wet- en regelgeving.

- Hoe kom ik van de verduurzamingsambitie en -opgave tot een doeltreffende en doelmatige uitvoering?
- Wat is er allemaal voor nodig om de emissiereductie daadwerkelijk te kunnen realiseren?
- Hoe ga ik als bedrijf om met de vele onzekerheden die op mijn transitiepad komen?

Sprekers:

  • Jacques van de Worp, sr. beleidsadviseur, VEMW | Platform Verduurzaming Industrie
  • Ruud van Mossevelde, Platform Verduurzaming Industrie

Aanmelden:

Meld u aan via deze link.

Deze dagstart organiseert het Programma Verduurzaming Industrie in samen werking met 54events. Aan het einde van de dagstart kunt u de beursvloer opgaan en de stands langsgaan. Heeft u specifieke vragen over RVO’s regelingen en programma’s, loop dan langs de stand in Hal 6.

Cookie-instellingen