Submenu

Industrial Energy savings Day 2021

01-10-2021

Begin

12-10-2021 om 14:00

Einde

12-10-2021 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

In de Hertogzaal van de Brabanthallen in Den Bosch

Sinds 3 jaar werken industriële asset owners en technologiebedrijven intensief samen om het energieverbruik – en daarmee de broeikasgasuitstoot – van de Nederlandse industrie te verminderen. Dat doen ze in Project 6-25: een gezamenlijk initiatief van FME en VEMW.

De opgave voor de industrie is ambitieus: 14,3 Mton extra reductie in 2030. Is dat een haalbare kaart? Ja, en dan vooral dankzij het verduurzamingspotentieel van innovatieve technologie. Dan gaat het niet alleen over de grote transities die op stapel staan – de waterstofeconomie, elektrificatie, CO2-afvang en -opslag – maar vooral ook om de meest fundamentele vorm van verduurzaming: minder energie verbruiken. Want energie die je niet verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden.

Project 6-25 beoogt om door de versnelde toepassing van innovatieve technologie de CO2 emissies van de 300 meest energie-intensieve bedrijven in Nederland te verlagen. De focus ligt daarbij op innovaties die de procesefficiency en energieflexibiliteit verbeteren en de kosten verlagen: warmte- integratie, IT en data technologieën, efficiënte aandrijftechnologie, flexibiliserings- en membraantechnologie.

Op 12 oktober laten zij zien hoe dat werkt. Stap voor stap nemen experts van Project 6-25 u mee op weg naar de realisatie van duurzame en economische rendabele projecten. Daarbij wordt aan alle mogelijke aspecten aandacht besteed: technische haalbaarheid, betrouwbaarheid, economische rentabiliteit, financiering etc.

Programma

  • Opening en welkom door de dagvoorzitter: Jacques van de Worp - VEMW Energiebesparing: de onmisbare pijler van de energietransitie
  • Use case: besparing met digitale transformatie.
  • Energiebesparing: aantrekkelijke business cases selecteren en financieren
  • Use case: besparing met aandrijftechniek
  • Project 6-25 bespaart tijd en kosten en levert impactvolle CO2 reducties
  • Use case: besparing bij Aviko Rixona met warmte-integratie
  • Use case: CO2 reductie met flexibilisering
  • Vragen en discussie o.l.v. dagvoorzitter

Aanmelden kan gratis via deze link.

Cookie-instellingen