Submenu

Inspiratietours CO₂-reductie industrie: toepassing van e-boilers

09-11-2021

Begin

23-11-2021 om 15:00

Einde

23-11-2021 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Volg deze herfst en winter weer de online inspiratietours over de mogelijkheden voor CO₂-reductie in de industrie. Laat u inspireren door de kennis en praktijkervaring die collega-bedrijven presenteren. De organisatie is in handen van de NVDE, VEMW en RVO.

Bent u bezig met de elektrificatie van uw warmtevraag? En bent u benieuwd hoe u rendabel, duurzaam en eventueel gecombineerd met andere technieken en processen kunt inspelen op de volatiele energiemarkt? Dan is dit webinar iets voor u!

Wat kunt u verwachten?

Een van de belangrijkste oplossingsrichtingen om de CO-emissies uit de industriële productieprocessen te reduceren, is het overschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare elektriciteit: elektrificatie van de warmtevraagDat kan onder meer door de toepassing van een e-boiler. Het aantal toepassingen van de e-boiler in Nederland is nu nog op één hand te tellen, maar daar komt mogelijk snel verandering in. In de 2020 openstellingsronde van de SDE++ zijn 27 projecten - met cumulatief 563 MW aan vermogen - ingediend. Tijdens de sessie op 23 november ontvangen we 3 bedrijven uit verschillende sectoren: de papier- en kartonindustrie, de aardappelverwerkende industrie en de gebouwde omgeving.

Eric van Tulden en Alex Zweekhorst van DJP De Hoop, voorheen DS Smith, komen vertellen over de eerste niet-gesubsidieerde e-boiler van Nederland. Ze spreken over de keuze voor een e-boiler en de techniek en de inzet daarvan in de praktijk.  Jan Keenan van Eneco neemt u mee in het praktijkverhaal van de elektrodeboiler voor stadsverwarming in de Haagse wijk Ypenburg. Een ander bedrijf - met een SDE++ beschikking voor een e-boiler - is Avebe. Erik Koops, director Energy Transition & Utilities, vertelt hoe Avebe de e-boiler wil gaan toepassen. Daarnaast vertelt hij over de andere CO-reductiemaatregelen waarin zij hebben geïnvesteerd.

De punten die aan bod komen zijn o.a.:

  • Waarom heeft het bedrijf gekozen voor een e-boiler?
  • Hoe is de e-boiler ingepast in het productieproces? 
  • Hoe is de samenwerking verlopen met de technologie-leverancier?
  • Hoe reageren de elektriciteitsnetbeheerder en -leverancier op de toegenomen stroomvraag (capaciteit, volume)?

Kennis en inspiratie voor CO2-reductie

In deze webinarreeks wisselt de industrie kennis uit. De verduurzaming en de diverse technieken van industriële processen in uw sector staan centraal. Hierbij komen onder meer aan bod:

  • Afwegingen
  • Aandachtspunten
  • Investerings- en exploitatiekosten
  • Rentabiliteit, CO₂-reductie
  • Inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces en vergunningverlening

Een aantal deelnemers aan eerdere tours heeft inmiddels geïnvesteerd in CO₂-reductiemaatregelen.

Data

De organisatie is druk bezig met de invulling van het programma. De data staan inmiddels vast. Zet deze alvast in uw agenda. 

De verslagen van alle sessies vindt u terug op www.verduurzamingindustrie.nl onder Terugblik webinars.

Meer weten?

Elektrificatie van de warmtevraag speelt een grote rol in de verduurzaming van de industrie. Een van de belangrijkste vragen is hoeveel elektriciteit de industrie precies nodig heeft en hoe de energiesector hierop moet inspelen. Op verzoek van de Werkgroep Power-to-Industry is de Routekaart Elektrificatie ontwikkeld. In de routekaart is een stappenplan uitgewerkt, waarin duidelijk wordt welke acties nodig zijn van de Rijksoverheid, industrie, energiesector, netbeheerders, Topsector, brancheorganisaties en onderwijs. Via deze link vindt u de Routekaart Elektrificatie.

Aanmelden voor 23 november

Meld u aan via deze link. 

Cookie-instellingen