Submenu

Inspiratietours CO₂-reductie industrie: Zorgsystemen voor energiebesparing bij (ETS-)bedrijven

09-01-2022

Begin

12-04-2022 om 15:00

Einde

12-04-2022 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Volg de vijfde en laatste online inspiratietours van de herfst en winter-reeks. We vertellen u meer over de mogelijkheden voor CO₂-reductie in de industrie. Laat u inspireren door de kennis en praktijkervaring die collega-bedrijven presenteren. De organisatie is in handen van de NVDE, VEMW en RVO.

Hoe helpen zorgsystemen (ETS-)bedrijven bij energiebesparing? In een tijd waarbij de overheid de huidige energiebesparingsplicht en informatieplicht uitbreidt voor ETS-bedrijven zijn zorgsystemen een middel om voor een deel invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen.

De plichten houden in dat bedrijven en maatschappelijke instellingen alle energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar nemen en hierover rapporteren. Wanneer de wijziging in gaat, gelden deze twee plichten voor bedrijven en instellingen waarvan het jaarlijks energiegebruik gelijk of hoger is dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalent, inclusief vergunningplichtige bedrijven en installaties die vallen onder het Europees systeem voor emissiehandel. En gaat een onderzoeksplicht gelden voor bedrijven met een elektriciteitsverbruik groter dan 10 miljoen Kwh elektriciteit of 170.000 m3 aardgasequivalent. 

Het doel van de energiebesparingsplicht, informatieplicht en onderzoeksplicht is energiebesparing en CO2-reductie.

Wat u kunt verwachten?

In deze inspiratietour gaan onze gastsprekers u meer vertellen over welke systemen zij gebruiken, welke CO2-reductie maatregelen zij treffen en wat zij nog meer doen om hun bedrijven energie efficiënter in te richten. We willen meer delen over de inzet van ISO 50.001 (Energiemanagementsysteem), de CO2-prestatieladder (CO2-managementsysteem) en hoe een bedrijf op haar eigen manier aan de verplichtingen voldoet.

  • Henk Beukers, Operations manager bij Cargill, vertelt over op welke wijze Cargill bezig is met energie besparen en CO2 reductiemaatregelen. Daarbij geholpen door ISO 50.001 (een voorwaarde om subsidie te verkrijgen in sommige landen).
  • Menno Visser, specialist duurzaamheid bij BAM Infra Nederland, presenteert de ervaring van BAM met de CO2-prestatieladder. Hoe helpt dit BAM in de verduurzamingsopgave?
  • Flip Kleijn-van Willigen laat namens FrieslandCampina zien wat een eigen methode inhoudt. En hoe met een real-time Energie Management Systeem naar het energiegebruik van fabrieken gekeken wordt, op installatie-, product-, batch- en tijdsniveau. Dit geeft het noodzakelijke inzicht voor energie- en CO2-reductie.

Aanmelden voor 12 april

Meldt u zich aan via deze link

Teruglezen

De eerdere tours uit deze editie zijn:

De verslagen van alle sessies vindt u terug op www.verduurzamingindustrie.nl onder Terugblik webinars.

Kennis en inspiratie voor CO2-reductie

In deze webinarreeks wisselt de industrie kennis uit. De verduurzaming en de diverse technieken van industriële processen in uw sector staan centraal. Hierbij komen onder meer aan bod:

  • Afwegingen
  • Aandachtspunten
  • Investerings- en exploitatiekosten
  • Rentabiliteit, CO₂-reductie
  • Inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces en vergunningverlening

Een aantal deelnemers aan eerdere tours heeft inmiddels geïnvesteerd in CO₂-reductiemaatregelen.

Cookie-instellingen