Submenu

Nationaal Warmtecongres

06-09-2022

Begin

03-10-2022 om 09:15

Einde

03-10-2022 om 17:15

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Nu het kabinet gevormd is kan er werk gemaakt worden van de ambities die uitgesproken zijn. In het coalitieakkoord wordt sterk ingezet op goed klimaatbeleid.

Behalve een sterke energiemix met hernieuwbare energiebronnen zoals aardwarmte, groen gas en aquathermie, is ook het verduurzamen van de gebouwde omgeving een belangrijk speerpunt.

Het is nu van belang dat de uitvoering ook daadwerkelijk op gang komt. Onder andere het versterken van de uitvoeringskracht van gemeenten, het actief betrekken van burgers bij het klimaatbeleid en de realisatie van nieuwe energie-infrastructurele projecten zijn essentieel.

Behalve de hernieuwbare energiebronnen wordt in de warmtetransitie sterk ingezet op kosteneffectieve, duurzame warmtenetten op wijkniveau. Ook hybride warmtepompen worden als warmteoplossing gestimuleerd. Middelen komen beschikbaar, maar van de sector wordt verwacht dat zij samen met alle stakeholders de juiste strategie ontwikkelen voor een wijk, gemeente of gebied.

Bekijk hier het programma en meld u aan.

Cookie-instellingen