Submenu

Verdiepingssessie 3: Next Step Circulaire Economie

21-10-2022

Begin

03-11-2022 om 09:00

Einde

03-11-2022 om 10:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

online

In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn. Deze transitie vraagt een ingrijpende omslag in onze consumptie en wijze van productie. Hoe kunnen verschillende partijen op rijksniveau en in de regio het mkb ondersteunen om deze transitie te versnellen?

Op basis van twee eerdere Verdiepingssessies op 24 mei en 28 juni jl. stelde een projectgroep met vertegenwoordigers van IPO, MKB Nederland, (de regionale verenigingen van) VNO-NCW, VNG, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RVO, het Versnellingshuis Nederland Circulair! en Platform31 een concept actieagenda op.

Tijdens een derde Verdiepingssessie gaan we aan de slag om de actielijnen uit de concept actieagenda te toetsen, te verdiepen, te verrijken en aan te vullen. Daarbij staat het ‘wat’ en het ‘hoe’ centraal. We inventariseren welke partijen logischerwijze betrokken moeten zijn bij de concrete uitvoering van de actielijnen en nemen dit mee in vervolggesprekken met de bestuurlijke stakeholders.

Meer informatie en aanmelden

Cookie-instellingen