Submenu

VOL - Masterclass CO2-reductie Industrie voorjaar 2023

06-01-2023

Begin

09-03-2023 om 10:00

Einde

09-03-2023 om 12:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

KWA Bedrijfsadviseurs, VEMW, NVDE en RVO organiseren voor de vijfde opeenvolgende keer de Masterclass CO2-reductie Industrie. In 4 sessies werken 20 deelnemers concreet aan de verduurzaming van hun eigen bedrijfsvoering.

Tijdens de masterclassreeks ligt de focus op het verlagen van energetische- en procesemissies. Elke deelnemer onderzoekt wat de beste verduurzamingsopties zijn voor zijn bedrijf en schrijft een stappenplan om daadwerkelijk CO2-reductie te realiseren.

Voor wie is de masterclass?

De masterclassreeks is bedoeld voor medewerkers van industriële productiebedrijven. Het bedrijf heeft de ambitie om de CO2-emissie te verlagen door procesmaatregelen te nemen in de eigen bedrijfsvoering en/ of duurzame energiebronnen en grondstoffen in te zetten.

Wat gaan we doen?

De deelnemers starten met een analyse van de huidige situatie. Daarna worden er verschillende technieken behandeld waarmee het bedrijf CO2-reductie realiseert. Van de interessante CO2-reductie opties wordt de daadwerkelijke reductie berekend en de mogelijke koppeling met kansrijke en natuurlijke transitiemomenten onderzocht. Er is aandacht voor stimuleringsmaatregelen zoals subsidies en de besluitvorming, het verkrijgen van draagvlak en commitment binnen het bedrijf, omgang met weerstand en de ambassadeursrol om de CO2-reductie plannen te laten slagen.

We behandelen aansprekende (reken)voorbeelden, realistische cases en handelingsperspectieven. In het besloten netwerk van deelnemers in soortgelijke situatie kunt u sparren over ideeën en meer.

Data en interesse

De Masterclass is opgedeeld in 4 online sessies van elk 2 uur. Alle sessies vinden plaats van 10.00 – 12.00 uur. Tussen de sessies door werken deelnemers de onderdelen uit, alleen of in samenwerking met anderen. Tevens kan bij het opstellen van de CO2-reductielijn om ondersteuning gevraagd worden.

  • Sessie 1: donderdag 9 maart
  • Sessie 2: dinsdag 28 maart
  • Sessie 3: dinsdag 4 april
  • Sessie 4: donderdag 20 april

Aanmelden

Aan de masterclass kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen. Bij meer inschrijvingen kiezen we op basis van first come, first serve én beschikbaarheid. We bespreken ook de mogelijkheid voor deelname aan een volgende reeks.

Aanmelden voor de masterclassreeks

6e reeks

Kunt u niet meedoen aan de 5e reeks, maar heeft u wel interesse om aan een volgende (6e reeks) masterclass mee te doen? Laat het ons weten via het contactformulier.

Cookie-instellingen