Submenu

Energy Future in industry 2023

10-02-2023

Begin

09-05-2023 om 10:00

Einde

11-05-2023 om 17:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Göteborg, Zweden

Tijdens de conferentie van het Industrial energy-related technologies and systems technology collaboration programme (IETS TCP) komen de industrie, de academische wereld en beleidsmakers bijeen om maatregelen te bespreken voor een toekomstige energie-efficiënte industrie.

De industrie is een van de grootste broeikasgas emitterende sectoren ter wereld. De transformatie van deze sector naar een hogere energie-efficiëntie en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is van cruciaal belang voor de industriële en maatschappelijke economie en het klimaat.

Netto-nul

Binnen de industriesector moet een groot aantal competenties, wetenschappelijke disciplines en industrietypes samenwerken om tot een hogere energie-efficiëntie en een vergaande decarbonisatie te komen. Voor een radicale vermindering van de broeikasgasemissies is een complexe mix van maatregelen en combinaties van bestaande en nieuwe technologieën/systemen nodig. Volgens het netto nul-pad van het IEA moet bijna de helft van de reducties in 2050 komen van technologieën die zich momenteel alleen in de demonstratie- of prototypefase bevinden.

Analyse en verspreiding van kennis over kansen en hindernissen zijn van cruciaal belang om de transformatie te verwezenlijken, zowel op korte als op lange termijn. Kennis, ervaringen en toekomstige onzekerheden met betrekking tot technische, economische en systeemaspecten zijn van groot belang.

Tijdens de conferentie zullen deze aspecten worden gepresenteerd en besproken voor verschillende belangrijke industriële technologieën en systemen.

De belangrijkste doelstellingen van de conferentie zijn:

  • een overzicht geven van belangrijke ontwikkelingen van en maatregelen voor het bereiken van energie-efficiëntie en radicale vermindering van broeikasgassen in toekomstige industrieën
  • het vaststellen van dringende behoeften voor verdere werkzaamheden
  • verbetering van de kennis over de mogelijke rol van verschillende belangrijke maatregelen voor het bereiken van nul- of negatieve emissies in industriële installaties en het belang van een systeemperspectief
  • deskundigen op specifieke gebieden de gelegenheid bieden deel te nemen aan internationale netwerken.

Meer informatie over de conferentie

 

 

Cookie-instellingen