Inspiratietours Live & Online

Tijdens onze inspiratietours informeren we je over koolstofarme en energiebesparende technologietoepassing in de industrie. Daarbij focussen we ons op de 5 industrieroutes: elektrificatie, waterstof, CCU(S), proces efficiency en energiebesparing en circulariteit.

 

Aankomende Inspiratietours

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Aankomende Inspiratietours","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"258856"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":true,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Inspiratietour Live

  • 4 x per jaar op locatie (2 x in het voorjaar, 2 x in het najaar)
  • We bezoeken 2 bedrijven per keer
  • Vindt plaats op vrijdagen (hele dag, bustour)
  • Bekijk toepassing van energiesbeparende en verduuurzamingsmaatregelen in de praktijk

Inspiratietour Online

  • 5 x per jaar een online bijeenkomst over verschillende thema’s
  • Moderator uit het team van Platform Verduurzaming Industrie
  • Interessante sprekers uit de industrie die vertellen over de praktijk
  • Vindt plaats op dinsdagmiddagen 15.00-16.30 uur

Afbeeldingen

Kom mee met onze Inspiratietours

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen