Nationale Industriedialoog

Tijdens de Nationale Industriedialoog komen bedrijven en belangrijke partijen die een bijdrage leveren aan de energietransitie bijeen. Ze vertellen over hun handelingsperspectief en gaan het gesprek aan over hoe ze samen tot oplossingen voor knelpunten kunnen komen.

 

Aankomende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Aankomende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"258898"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}
  • 2 x per jaar een dialoog tussen de industrie, overheden, NGO’s en andere belanghebbenden over knelpunten in de industriële verduurzaming
  • Korte pitches met praktijkvoorbeelden van industriële knelpunten  
  • Multidisciplinaire dialogen met industrie, toezichthouders, netbeheerders, gemeentes, provincies en rijksoverheid, dienstverleners, toeleveranciers en consultants.

Interessant voor:

  • Industrie, adviseurs, toeleveranciers, vergunningverleners, NGO’s, onderzoek, (decentrale) overheden, netbeheerders, toezichthouders
  • Functies: technologen, engineers, onderzoekers, technische dienst, utilitymanagers, plantmanagers, SHEQ-managers,  sustainability officers.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen