Masterclass CO2-reductie

Wil je de CO2-uitstoot van je bedrijf verminderen? En vraag je je af hoe je dit het beste aan kunt pakken en wil je hier concreet mee aan de slag? Dan is de Masterclass CO2-reductie iets voor jou. Aan de hand van (reken)voorbeelden, cases en handelingsperspectieven geven je inspiratie.

 

Aankomende Masterclasses

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Aankomende Masterclasses","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"258857"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":true,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

In deze masterclass helpen we je een CO2-reductieplan op te stellen. Eerst maak je een analyse van je huidige situatie. Daarna behandelen we verschillende technieken waarmee je de CO2-uitstoot van je bedrijf kunt verminderen. We bekijken welke opties daarvan interessant zijn voor jouw bedrijf. Op basis daarvan bereken je de daadwerkelijke CO2-vermindering die dat jouw bedrijf zou opleveren.

  • Focus op het verlagen van energie- en procesuitstoot.
  • Aandacht voor aanpak, werkwijze, mogelijkheden, handelingsperspectief en draagvlak.
  • Elke deelnemer onderzoekt wat de beste verduurzamingsopties zijn voor het bedrijf .
  • Je schrijft een stappenplan om daadwerkelijk CO2-uitstoot van je bedrijf te verminderen.
  • Aandacht voor besluitvorming, omgang met weerstand en het vervullen van een ambassadeursrol binnen je bedrijf  om de CO2-reductieplannen te laten slagen.

Interessant voor:

  • industrie breed (ETS en non-ETS, inclusief groot-MKB)
  • projectleiders, plantmanagers, bedrijfsleiders, energie-coördinatoren, SHE-cooördinator

Wanneer

  • 2 x per jaar: 1 x in het voorjaar, 1 x in het najaar
  • 3 online bijeenkomsten
  • 1 live bijeenkomst

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen