Inspiratietours delen mogelijkheden CO2-reductie

10-02-2021

Laten zien hoe de industrie nu CO2-reductie kan realiseren. Dat is het doel van de Inspiratietours, georganiseerd door VEMW, NVDE en RVO. Met een vijftal thema’s en inspirerende sprekers werd ook dit jaar weer met succes veel kennis en ervaring uitgewisseld.

De sprekers deelden hun kennis, ervaringen en de beschikbare toepassingen om CO2-uitstoot te verminderen. “Het concept van bij elkaar ‘in de keuken kijken’ en ‘zien is geloven’ werkt nu eenmaal overtuigender dan een abstract theoretisch verhaal”, reageerde een deelnemer.

Zien is geloven

De 5 thema’s dit jaar waren Waterstof, Elektrificatie, Financieringsinstrumenten, Warmte- en stoomuitkoppeling en Energiebesparing. Bij elk thema vertelden de sprekers aan de hand van hun eigen business case of professionele ervaringen hoe zij bijvoorbeeld energie en warmte efficiënter gebruiken, maar ook hoe zij waterstof (willen) inzetten. Dit alles om de CO2-uitstoot van hun bedrijf te verminderen.

In alle webinars komt het belang van samenwerken als rode draad terug en de conclusie is ook dat de technieken voorhanden en rendabel zijn. Maar ook is duidelijk dat de energietransitie alleen kan slagen als de infrastructuur en politieke visie toekomstbestendig zijn. Door te leren van elkaars toepassingen en business cases kunnen we vanuit de industrie de CO2-uitstoot reduceren.

De gepresenteerde technieken per thema

Waterstof

Energiebedrijf Ørsted en kunstmestfabrikant Yara vertelden over hun samenwerking en toekomstplannen. Ørsted is bijna klaar met de bouw van windpark Borssele 1 & 2. De windenergie, zal worden gebruikt voor de productie van groene waterstof. De waterstof zal op zijn beurt de toekomstige elektrolysefabriek aandrijven om zo 75.000 ton groene ammoniak op jaarbasis te produceren. De samenwerking tussen Ørsted en Yara moet bijdragen aan de ontwikkeling en het marktrijp maken van hernieuwbare waterstoftechnologie. Eind 2021/ begin 2022 wordt een definitieve investeringsbeslissing voor de bouw van de nieuwe fabriek genomen.

Elektrificatie

Voor zowel Jonkman Coating als Gulpener Bierbrouwerij ligt het succes van elektrificeren in een heldere lange termijnvisie en het durven uitdagen van leveranciers en adviseurs. Deze bedrijven accepteren de terugverdientijden van 7-10 jaar, waar beursgenoteerde ordernemingen vaak alleen terugverdientijden van minder dan vijf jaar accepteren.

Jonkman Coating gebruikt o.a. een warmwatertank om warmte op te vangen en opnieuw in te zetten, en heeft twee warmtepompsystemen in gebruik die de (rest)warmte aan de installatie overdraagt. Voor het nieuwe brouwhuis van Gulpener werd het bestaande Meura Stream Principe zodanig doorontwikkeld dat alle vrijgekomen warmte zal worden hergebruikt. Daarnaast zet Gulpener een zogeheten ‘wort stripper’ in die de originele kooktechniek vervangt. Hierdoor bedraagt de verdamping nog slechts 1 tot 2 procent, hetgeen een aanzienlijke energiebesparing oplevert. De resterende energiebehoefte (25%) die nodig is wordt opgewekt via een warmtepomp.

Warmte- en stoomuitkoppeling

Samen met joint-venture partner Covestro bouwt LyondellBasell een installatie waarin twee afvalwaterstromen hergebruikt worden. De eerste stroom (40 procent van het totaal) wordt biologisch gezuiverd met bacteriën. Het hierbij vrijgekomen biogas wordt weer ingezet in het productieproces. De tweede afvalstroom wordt omgezet in hogedrukstoom. De hogedrukstoom wordt momenteel geproduceerd met steenkool. Met de nieuwe manier van stoomproductie kan zo’n 0,9 PJ finale energie en 140.000 ton CO2 per jaar worden bespaard. Daarnaast zijn er toekomstplannen om samen met partijen uit de omgeving een gezamenlijk stoomnet te creëren in de Botlek.

Indorama gebruikt een andere techniek om stoom te genereren. Een deel van de vrijgekomen warmte tijdens de productie van PTA is opnieuw te gebruiken. Door deze restwarmte op te waarderen naar de juiste temperatuur en druk, middels mechanische damprecompressie, kan Indorama zo’n 60 tot 70% van de primaire stoomproductie te reduceren. Hiermee realiseren ze een reductie van 136 kTon CO2-uitstoot en 1,6 PJ aan energiegebruik. Voor Indorama zitten de onzekerheden met name in de beprijzing van de utilities en de CO2-uitstoot.

Energiebesparing

3 partners van Project 6-25 vertelden over de door hun ontwikkelde technieken om CO2-reductie te realiseren. Binnen het 6-25 project streven aangesloten partners naar een realisatie van 6 Mton CO2-reductie in de periode t/m 2025. Het bedrijf Spilling Technologies levert Mechanical Vapor Recompression installatie (MVR) aan verschillende sectoren binnen de industrie. Dit zijn op maat gemaakte units op basis van zuigercompressoren met zeer goede interne efficiëntie, resulterend in zeer goede COP-factoren. Siemens Gamesa ontwikkelde een Electro Thermal Energy Storage-systeem (ETES). De technologie slaat energie op als warmte in vulkanisch gesteente. Hete lucht, omgezet uit elektriciteit of opgevangen uit een industrieel warmteproces, wordt in de opslag geblazen om op te laden. Wanneer nodig komt de energie vrij in de vorm van een hete luchtstroom. Het bedrijf Sorama ontwikkelde de handheld acoustic camera voor gaslekdetectie. Het apparaat laat realtime in beeld zien waar de lekbron zit. Door de vermindering van lekkages stroomt er 12 tot 18% minder energie weg.

Stefan Walta, adviseur bij Adviesbureau SAM, vertelde over een aantal nieuwe duurzamere droog- en scheidingstechnieken, die de conventionele energie-intensieve droog- en scheidingstechnieken kunnen vervangen. Deze relatief nieuwe beschikbare en rendabele technieken geeft industriebedrijven handelingsperspectief om de volgende stap te zetten in het verduurzamen van productieprocessen.

Meer weten?

De sprekers vertelden uitgebreid over de voor- en nadelen van hun toegepaste technieken, maar ook hoe zij uitdagingen hebben aangepakt. In dit nieuwsbericht kan je de verslagen en presentaties teruglezen. In 2021 worden nieuwe Inspiratietours georganiseerd. Houd de website in de gaten voor meer nieuws hierover.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen