Subsidie Circulaire ketenprojecten vanaf 1 april opnieuw open

10-02-2021

Op 1 april a.s. gaat een nieuwe ronde van de subsidie Circulaire ketenprojecten open. Vanaf dan kunnen mkb-ondernemers weer gezamenlijk een aanvraag doen om een circulair project in hun product- of materiaalketen te realiseren. Bijvoorbeeld voor een circulair product, dienst, proces of businessmodel

Subsidiebedrag en openstelling

Aanvragers kunnen een subsidie ontvangen die 50% van de subsidiabele kosten bedraagt. Het maximum is € 20.000 per ondernemer. Voor 2021 is het totale subsidiebedrag (het subsidieplafond) € 4.500.000. Aanvragers kunnen hun voorstellen indienen van 1 april 9:00 uur tot en met 30 september 2021 12:00 uur. Complete aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld, tot het budget is uitgeput.

Circulair door samenwerking

De regeling is bedoeld voor mkb-ondernemers die in hun keten circulair willen ondernemen. Ze werken samen om een product of dienst circulair te ontwerpen. Of ze zetten samen een circulair proces of businessmodel op. Een samenwerkingsverband kan hiervoor subsidie aanvragen. Voorwaarde is dat het een ervaren procesbegeleider inhuurt.

Resultaten openstelling 2020

De subsidieregeling ging op 9 april 2020 voor het eerst open. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelde hiervoor ruim € 800.000 ter beschikking. De animo onder mkb-ondernemers bleek zo groot, dat het budget meteen op was. Daarom stelde het ministerie in juli nog eens € 500.000 ter beschikking. In totaal hebben 80 bedrijven subsidie gekregen om in hun keten samen circulair te gaan werken.

Versnellingshuis Nederland Circulair!

Het kabinet zet in op een volledig circulaire economie in 2050. De subsidie Circulaire ketenprojecten ondersteunt mkb-bedrijven om die stap te zetten. De regeling is samen met het Versnellingshuis Nederland Circulair! opgezet.

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! helpt met adviezen voor individuele mkb-ondernemers: Matchmaking en Maatwerk en de ontwikkeling van sectorbrede doorbraakprojecten, Moonshots.

Meer weten?

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Bekijk de projecten die in 2020 subsidie kregen

Versnellingshuis Nederland Circulair!

Circulaire economie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen