Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en Topsector Energiestudies Industrie open

10-02-2021

Vanaf 18 januari kunt u subsidie aanvragen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie en de Topsector Energiestudies Industrie. Het beschikbare budget voor de DEI+ is € 76,6 mln. Voor 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' is een apart budget van € 9 miljoen beschikbaar.

DEI+

De DEI+ staat open voor projecten die passen binnen de thema’s circulaire economie, CCUS Carbon Capture, Utilisation and Storage) , energie-efficiëntie, hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing, flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen pilots), lokale infrastructuur en overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector.

DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Dit thema ondersteunt projecten waarin innovatieve producten en diensten ontwikkeld worden, die bijdragen aan de transitie naar aardgasloze of aardgasloos-ready woningen, gebouwen en/of wijken.

Topsector Energiestudies Industrie

Voor de Topsector Energiestudies Industrie is € 8 mln beschikbaar. Aanvragen kan voor de volgende programmalijnen: sluiting van industriële ketens, een CO2-vrij industrieel warmtesysteem, maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen, CCUS (carbon Capture, Utilization and Storage) en overige CO2 reducerende maatregelen

U kunt aanvragen vanaf 18 januari 2021, 09.00 uur tot en met 7 september 2021 17.00 uur.

Meer weten?

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Topsector Energiestudies

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen