Rotterdams Versnellingshuis baant weg voor duurzame projecten

10-02-2021

Drempels weg voor verduurzaming! Het Versnellingshuis Energietransitie Haven- en Industrieel Complex dat afgelopen zomer van start is gegaan, helpt barrières weg te nemen op het gebied van regelgeving, financiën en vergunningen.

Energietransitie vraagt om snelle realisatie innovatieve projecten

De energietransitie vraagt om snelle realisatie van innovatieve projecten waarmee klimaatdoelen dichterbij komen. Probleem is echter dat zulke pioniersprojecten vaak juist lángzamer tot uitvoering komen, omdat veel aspecten nog nieuw zijn; niet alleen voor betrokken bedrijven, maar ook de regelgeving, subsidies, vergunningentrajecten en de infrastructuur is lang niet altijd ingericht op een nieuw energiesysteem. Om het pad te effenen is het Versnellingshuis Energietransitie Haven- en Industrieel Complex (HIC) in het leven geroepen voor het industriecluster Rotterdam-Moerdijk. Het Versnellingshuis HIC helpt barrières op het gebied van regelgeving, financiën en vergunningen weg te nemen. Daarnaast zorgt het Versnellingshuis HIC voor coördinatie om doublures en versnippering van innovatie-oplossingen in dit cluster te minimaliseren.

Unieke samenwerking

Het Versnellingshuis HIC is een uniek samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam, de bedrijven in het haven- en industriecomplex (vertegenwoordigd via Deltalinqs), de gemeente Rotterdam, InnovationQuarter, milieudienst DCMR, provincie Zuid-Holland, RVO en de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur & Waterstaat. Het samenwerkingsverband ontstond aan de Tafel Haven en Industrie van het Rotterdams Klimaatakkoord, uit het besef dat de verduurzaming van de industrie sneller moet en een grotere focus op de energie- en grondstoffentransitie noodzakelijk is. Een gecoördineerde aanpak is hierbij essentieel.

Werkwijze

Er bestaan al verschillende plekken waar bedrijven terecht kunnen voor ondersteuning bij hun verduurzamingsprojecten. Bijvoorbeeld RVO, InnovationQuarter of DCMR. Wanneer daar blijkt dat deze projecten tegen barrières aanlopen, kunnen deze projecten als een vervolgstap ingebracht worden in het Versnellingshuis HIC. Dan wordt op basis van criteria (bijvoorbeeld impact, omvang, haalbaarheid en aard van de problematiek) gekeken of het project past binnen de kaders van het Versnellingshuis. Wanneer dit het geval is, wordt het project aan de hand van een pitch door het bedrijf, besproken in een coördinatie-overleg. Daarna wordt een versnellingsplan gemaakt. Het Versnellingshuis werkt dus aanvullend aan de bestaande dienstverlening van uitvoeringsorganisaties als RVO, InnovationQuarter en DCMR.

Vaart erin houden

Het Versnellingshuis HIC heeft al verschillende succesvolle cases behandeld. Zo hielp het bijvoorbeeld om vragen rondom het waterstofproject H-vision op te lossen. RVO heeft geholpen met het in kaart brengen van alle subsidiemogelijkheden en milieudienst DCMR keek mee naar de MER (Milieu Effect Rapportage) en het vergunningentraject. Deze aanpak helpt om de vaart erin te houden bij de projecten en daarmee het proces te versnellen.

Meer informatie

Meer informatie over het Versnellingshuis? Bekijk de website of stuur een e-mail naar: versnellingshuis@deltalinqs.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen