Inspiratietours 2021: succesvolle aftrap eerste webinar over Energiemanagementsystemen

02-03-2021

Op dinsdag 16 februari vond de eerste inspiratietour van de webinarserie van dit voorjaar plaats over Energiemanagementsystemen en Artificiële Intelligentie. Lees hieronder het verslag van deze inspirerende digitale bijeenkomst.

Energiemanagement Systemen & Artificiële intelligentie 

Het eerste webinar van dit jaar stond in het teken van Energie Management Systemen (EMS) & Artificiële intelligentie (AI). Bedrijven beschikken weliswaar vaak al over veel energiedata, maar die data wordt niet altijd in allerhande mogelijke kennis omgezet. Het gaat in veel gevallen dan ook niet sec om het besparen van energiekosten alleen. Met deze data zijn flinke investerings- en productiekostenreducties te realiseren. Het energiegebruik geeft namelijk ook inzicht in de ‘conditie’ van een procesinstallatie waardoor storingen vooraf kunnen worden voorspeld en daarmee disfunctioneren, productie uitval, vroegtijdige onderhouds- en reparatie- en/of hogevervangingskosten kunnen worden vermeden. Ook kan met energiegebruiksdata beter ingespeeld worden op de steeds groter wordende volatiliteit van de energiemarkt zodat de energieinkoopkosten beter gemanaged kunnen worden. Kortom, een serieuze reductie van Opex- en Capexkosten ligt in het vooruitzicht.

Sprekers webinar

Maarten Sloot van Siemens hield een presentatie gericht op de operational controlroom. Hij liet zien hoe hun Energy Efficiency Analytics (EEA) software helpt om data te analyseren en met behulp van Artificiële Intelligentie (AI) adviezen te genereren om zo het energieverbruik te reduceren.
Rob Burghard van EnerGQ richtte zich op het optimaliseren van processen. Hij vertelde over de werkelijke waarde van energie als sleutel tot operationele uitmuntendheid.
Tot slot lichtten Michiel Dorresteijn en Alex Trijselaar van Energy21 zich op het businessproces. Zij lieten zien hoe zij samen met de industrie (sites als BASF Antwerpen en Chemelot Limburg) data optimaal inzetten om de uitdagingen van de energietransitie succesvol aan te gaan en in de juiste richting te navigeren.

U kunt zich nog aanmelden voor de één van de volgende sessies:

Webinars terugkijken

Hier kunt u nog eens terugkijken op alle inspiratietours. 

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen