Overheid en bedrijfsleven investeren 58 miljoen in CO₂-vermindering industrie

07-05-2021

Verschillende organisaties werken in 9 samenwerkingsverbanden aan innovaties om de CO₂-uitstoot te verminderen in de industrie met subsidie van de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Ze helpen onze klimaatdoelen dichterbij te brengen en krijgen daarvoor € 58 miljoen.

Verschillende organisaties werken in 9 samenwerkingsverbanden aan innovaties om de CO₂-uitstoot te verminderen in de industrie met subsidie van de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Ze helpen onze klimaatdoelen dichterbij te brengen en krijgen daarvoor € 58 miljoen.

De belangstelling voor het thema 'Industrie' was groot. Er was € 17 miljoen subsidie beschikbaar. Maar de 14 ingediende projecten vroegen bij elkaar bijna € 46 miljoen aan. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft begin februari € 12 miljoen extra budget beschikbaar gesteld. Het ministerie verleent in totaal aan 9 projecten subsidie. Op 19 april 2021 hebben zij de laatste beschikkingen de deur uit gedaan. Lees alles over de projecten op de website van RVO.

Deze organisaties werken hiermee aan de uitvoering een voorlopig politiek akkoord die de onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement hebben bereikt. Hiermee wordt in wetgeving vastgelegd dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn en de collectieve netto-emissies van broeikasgassen (emissies na aftrek van verwijderingen) in 2030 ten minste 55% lager moeten zijn dan het niveau van 1990. Lees meer over dit akkoord

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen