Kamerbrief en analyse koplopersprogramma’s Klimaatakkoord Industrie

29-06-2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de 6 koplopersprogramma's uit de industriële clusters geanalyseerd.

RVO heeft hierbij gekeken naar het potentieel voor emissiereductie, de technologie-routes (en projecten) waarop wordt ingezet, de randvoorwaarden en knelpunten die worden aangedragen en hoe de organisatie van de uitvoering van het programma is vormgegeven. 

Deze analyse is inmiddels door minister Blok van EZK met een kamerbrief verstuurd naar de Tweede Kamer. Met de RVO-analyse voldoet minister Blok aan de toezegging om een schriftelijke appreciatie te geven van de plannen van het Havenbedrijf Rotterdam/de Rotterdamse industrie voor CO2-reductie (Kamerstuk 32813, nr. 444).

Met de koplopersprogramma’s geeft de industrie invulling aan een van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Elk van de zes industriële clusters in Nederland heeft een eigen koplopersprogramma opgesteld waarin de industrie richting geeft aan haar plannen om tot CO2-emissiereductie te komen, en te voldoen aan de klimaat-opgave in 2030 met een doorkijk naar klimaatneutraliteit in 2050.

De analyse en de kamerbrief zijn te vinden via de onderstaande links:

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen