Regeling TSE Industrie bijna open!

30-06-2021

Onderzoekt uw bedrijf mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten? Werkt u daarbij samen met andere bedrijven of onderzoekers? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling TSE Industrie.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uw aanvraag passen binnen de volgende thema's:

Industrie algemeen

  • Sluiting van industriële ketens: het gaat hierbij vooral om innovaties in industriële ketens, waarbij ook reststromen worden meegenomen.
  • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem voor het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen. Doel daarvan is een optimale procesefficiëntie van industriële clusters en bedrijven.
  • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen. Het gaat om de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties. Doel is een volledig klimaatneutrale productieproces in 2050.

Klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart

  • Productie van geavanceerde biobrandstoffen voor lucht- en scheepvaart.
  • Productie van synthetische brandstoffen voor lucht- en scheepvaart.

Ontwikkeling van geavanceerde biofuels vraagt om internationale kennisuitwisseling en ondersteuning. Nederland wil hierbij samenwerken met andere landen. We doen dat binnen Mission Innovation IC4: IC4: Sustainable Biofuels – Mission Innovation (mission-innovation.net). Binnen een internationaal consortium is het mogelijk dat Nederlandse partijen subsidie aanvragen vanuit TSE Industrie.

Circulaire economie

Meer over dit thema vindt u op TSE Industrie: Circulaire economie

Aanvragen

U vraagt de subsidie voor de TSE Industrie aan van 6 juli 2021, 09:00 uur tot en met 14 september 2021, 17:00 uur. Meer informatie en overige voorwaarden vindt u in de onderstaande link:

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen