Internetconsulatie Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO)

23-07-2021

De SVO steunt bovenwettelijke initiatieven voor omgevingsveiligheid door samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties. De initiatieven moeten bijdragen aan de blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland.

Internetconsulatie subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022-2027

Het nieuwe voorstel voor de subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) 2022-2027 ligt ter inzage. Van 16 juli tot en met 10 september 2021 kunt u uw reactie geven op deze regeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Voorgestelde aanpassingen

In het voorstel voor de SVO 2022-2027 zijn de aanbevelingen uit de evaluatie van de huidige SVO-regeling verwerkt:

• ieder jaar andere speerpunten;

• Safety Deals die een speerpunt aanpakken krijgen een bonus van +15% subsidie;

• Safety Deals die geen speerpunten aanpakken krijgen minder subsidie dan in de huidige SVO-regeling;

• extra verplichtingen om kennis te delen via ingesproken beeldpresentatie of korte videofilm;

• twee extra beoordelingscriteria om het aantal deelnemende risico-relevante bedrijven aan de SVO te verhogen;

• per jaar een maximaal subsidiebedrag per projectdeelnemer om de variatie in Safety Deal deelnemers te vergroten;

• verhoging van het maximum subsidiebedrag voor extern advies projecttype d van €5.000 naar €10.000.

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Wilt u reageren?

Reageren doet u via Internetconsultatie SVO 2022-2027 waar u ook het voorstel van de aanpassingen van de regeling en de toelichting vindt.

Meer informatie?

Klik op de onderstaande link om meer te lezen over:

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen