Wegwijzers voor complexe route verduurzaming industrie

08-10-2021

De ambitie en urgentie onder Nederlandse ondernemers om te verduurzamen groeit en gaat gepaard met vele vragen:

Welke ontwikkelingen zijn relevant voor mij? Zijn er voorbeelden uit de praktijk die mij verder kunnen helpen? Welke keuzes kan ik nu maken? Wie en wat heb ik daarvoor nodig? En wat zijn de ondersteunings- en financieringsmogelijkheden? Deze vragen beantwoorden we met elkaar tijdens de Industrial Heat & Power vakbeurs van 12 t/m 14 oktober 2021.

Het platform Verduurzaming Industrie - een initiatief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en VEMW - is aanwezig op de vakbeurs en biedt bedrijven ondersteuning met een handelingsperspectief. We gaan op de beursvloer met jou en andere directeuren, managers, adviseurs, ondernemers en brancheorganisaties in gesprek.

Van ambitie tot realisatie

“De transitie naar een duurzame en CO₂-neutrale industrie vraagt een actieve inzet van de Nederlandse ondernemers. Zowel de grote als de kleinere bedrijven moeten ambitieuze plannen opzetten en uitvoeren om de Klimaatdoelen te bereiken”, vertelt Gertjan Lankhorst, voorzitter van VEMW. “En wat daarbij nodig is, is duidelijke wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden. Dat moet vanuit de overheid komen. Om ambities te realiseren moeten verschillende partijen van elkaar weten wat er nodig is en wat de bestaande mogelijkheden zijn. Een goed moment om met elkaar in gesprek te gaan is tijdens de vakbeurs. Daar praten we bij en inspireren we elkaar.”

Inspirerende start

Elke beursdag start in het Industrie Theater. Op dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur uur en op woensdag en donderdag van 10.30 tot 11.30 uur. Hier gaan de partners van het platform Verduurzaming Industrie in gesprek met koplopers uit de industrie en leiders werkzaam bij brancheorganisaties. Jan-Paul Rutten (Gulpener bierbrouwerij), Ronald Vliegen (ENGIE) en Marcel Galjee (Nobian) delen hun visie en vertellen over de praktische uitvoering daarvan in hun bedrijf. Zij laten zien wat er al mogelijk is. Jacques van de Worp (VEMW) en Martijn Broekhoef (VNCI) spreken over de praktische kant van het verduurzamen van de industrie. Naast de visies en de praktische uitvoering gaan we natuurlijk in op de huidige ontwikkelingen. Het publiek krijgt de kans om vragen te stellen aan de sprekers.

Bekijk hieronder de preview.

Preview Industrial Heat & Power 2021

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen