Financiële boost voor transitie groener Europa: Commissie maakt €1,5 miljard vrij voor projecten

28-10-2021

Brussel – De Europese Commissie heeft dinsdag 26 oktober voor de tweede keer de Innovation Fund opengezet voor grootschalige projecten gericht op innovatieve, CO2 -verlagende technologieën.

Het ‘Innovation Fund’ is een van ’s werelds grootste groene financieringsprogramma’s. Het budget van €1,5 miljard is specifiek gericht op de financiering van baanbrekende technologieën op het gebied van hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en CO2-opvang, -gebruik en -opslag.

De commissie heeft het aanvraagproces ten opzichte van de eerste oproep, die in de zomer van 2020 plaatsvond, vereenvoudigd. Dit moet de doorlooptijd van aanvraag tot toekenning aanzienlijk verkorten. De projecten worden beoordeeld op de volgende criteria: het potentieel om de uitstoot van broeikasgassen te vermijden, het potentieel voor opschaling en kostenefficiëntie en op hoe innovatief het project is. De oproep staat open tot 3 maart 2022 voor projecten uit alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen.

Aanvraag indienen

Overweegt u als Nederlandse onderneming om een aanvraag in te dienen? Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met RVO. RVO kan u helpen bij vragen en kijkt mee naar mogelijkheden om nationale financieringsmogelijkheden te combineren met subsidie uit de Innovation Fund.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op Innovation Fund | RVO.nl. Voor vragen aan het Innovation Fund verwijzen we u graag door naar de helpdesk van de Europese Commissie. Tot slot wordt er aanstaande 10 november een Engelstalige online informatiebijeenkomst georganiseerd.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen