Afvalverwerkingsbedrijf Twence gaat CO2 afvangen met nieuwe CO2-afvanginstallatie

24-11-2021

De nieuwe installatie van Twence moet de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van energie uit restafval verminderen. Met de nieuwe installatie wordt CO2 afgevangen en hergebruikt.

Jaarlijks produceert Twence 688 GWh warmte en 370 GWh elektriciteit. Dat is genoeg om 62.500 huishoudens een jaar lang te voorzien van warmte en 135.800 huishoudens een jaar lang van elektriciteit. Deze energie wordt voornamelijk opgewekt uit niet-herbruikbaar restafval en bedrijfsafval. De CO2 die vrijkomt bij het opwekken van energie, zal Twence straks afvangen.

Twence start in het eerste kwartaal van 2022 met de bouw van de installatie en neemt het naar verwachting in het laatste kwartaal van 2023 in bedrijf.

Grootschalige CO2-afvang

“We hebben door onze kleinschalige CO2-afvanginstallatie, door intensieve samenwerking met kennisinstituten als TNO en universiteiten en door deelname in nationale en internationale onderzoeksprojecten als Horizon 20201, ACT-CCS2 en MOOI3 veel ervaring opgedaan. Nu zijn we toe aan de volgende stap: de bouw van de grootschalige installatie die 100.000 ton CO2 per jaar kan afvangen”, zegt Marc Kapteijn, algemeen directeur bij Twence. “Dit geeft ons ook de mogelijkheid om vloeibare CO2 op termijn niet alleen aan de glastuinbouw te leveren, maar tevens toe te passen in andere sectoren, zoals in de levensmiddelenindustrie, voor mineralisatie van bouwmaterialen, binnen de chemie of als biobrandstof. Met de installatie draagt Twence bij aan een CO2-neutrale omgeving.”

Hoe wordt de CO2 afgevangen?

Na verbranding van niet-herbruikbaar restafval en bedrijfsafval in de afvalenergiecentrales ontstaan rookgassen. Deze worden gereinigd en ontdaan van CO2. De CO2 gaat dus niet door de schoorsteen naar buiten, maar wordt hergebruikt. De CO2 kan bijvoorbeeld worden omgezet naar natriumbicarbonaat (bakpoeder) om rookgassen te reinigen. Of naar vloeibare CO2 voor het beter laten groeien van planten in kassen. Duurzame toepassingen dus.

Afvangen CO2 draagt bij aan klimaatdoelstellingen

De afval- en energiesector, waartoe Twence behoort, heeft vanuit het Klimaatakkoord de verplichting om de CO2-uitstoot met jaarlijks 1,1 miljoen ton te reduceren. Twence is in de regio één van de grootste uitstoters van CO2 en heeft derhalve een belangrijke rol in de reductie. Jaarlijks stoot Twence ongeveer 250.000 ton CO2 uit van fossiele oorsprong. Met de afvang en hergebruik van de uitgestoten CO2 draagt Twence bij aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot en daarmee aan de klimaatdoelstellingen.

Versnellen duurzaamheidsambities EZK

Het ministerie van EZK heeft een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld van 14.3 miljoen euro.

Staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius: “De installatie waarin Twence investeert is innovatief en grootschalig. Dit zorgt de komende jaren voor een forse verlaging van de CO2 uitstoot. En Twence geeft hiermee een goed voorbeeld aan andere grote bedrijven in de industrie.”

1 HORIZON (Horizon 2020 | Horizon 2020 (europa.eu))
2 ACT (ACT (act-ccs.eu))
3 MOOI (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) | RVO.nl | Rijksdienst)

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen