"Metaalindustrie kan koploper zijn in energiebesparing"

09-01-2022

De vraag naar audits voor energie-efficiëntie gaat de komende jaren toenemen om de klimaatdoelen te halen. De metaalindustrie kan hierin koploper zijn.

Branches

Metallurgische industrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Een audit zet bovendien vaak meer zaken in gang. "Zoals energiemonitoring. Als je het energieverbruik in de gaten houdt, focus je niet alleen op aandrijvingen, maar op alle processen die energie verbruiken." Dat stelt Jan Grauss van onafhankelijk adviesbureau LIKE energy. Hij is als auditor betrokken bij het Pilot-auditprogramma Industriële Elektrische Aandrijfsystemen. Er zijn onder dit programma recentelijk 30 audits in de industrie uitgevoerd. Daarin is gekeken naar de mogelijkheden voor energiebesparing in 27 bedrijven, onder meer in de metaalindustrie. Grauss: "De pilot laat zien dat op de aandrijvingen vaak veel te besparen is."

Positieve ervaringen

Het pilotprogramma is in 2018 geïnitieerd door Techniek Nederland en de partners van het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (KEEA), waaronder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 2019 is LIKE energy aangewezen als auditor door RVO, die deze pilot uitvoerde. De ervaringen van Jan Grauss zijn heel positief. "Bedrijven staan open om energie te besparen en maken graag gebruik van onze kennis. Ook de uitgewerkte business cases met korte terugverdientijd worden op prijs gesteld en deels direct in opdracht gegeven."

Betere oplossingen

Zo bleek bij Voestalpine, toeleverancier van de Europese automobielindustrie, besparing vooral mogelijk bij de hydraulische persen en bij de compressoren en koelsystemen. Jan-Willem van Ganswijk van Voestalpine: "De audit maakte duidelijk dat veel hydraulische nevenaandrijvingen, zoals koeling, filtratie en stuurdruk, niet afgestemd waren op het daadwerkelijke verbruik. Ze draaien continu. Er zijn betere oplossingen om een constante druk of volume te bereiken. Ook bleek de gemiddelde leeftijd van onze motoren erg hoog. En al leek het eerst verstandig om deze oude motoren te blijven repareren, de terugverdientijd van een nieuwe IE4 motor is veel korter dan verwacht."

Aanzienlijke besparingen

De audits laten besparingen zien tussen de 10 en 18% in het verbruik van de onderzochte aandrijfsystemen. Er zijn veel mogelijkheden om te besparen. De gemiddelde besparing voor alle audits was 12%. De totaal geïnventariseerde besparingen bedragen 24 GWh/jaar met een gemiddelde terugverdientijd van de benodigde investeringen van 3,0 jaar.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kondigde aan dat zij deze audits in regelgeving gaat vatten. Voor grote energiegebruikers, met een energieverbruik gelijk aan of meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgasequivalent, komt er in 2023 een energieonderzoeksplicht.

Meer weten?

Dit artikel verscheen in januari 2022 eerder op RVO.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen