Rekentool: bereken de warmtepotentie van warmte uit waterzuiveringsinstallaties

29-07-2022

De warmte uit een waterzuiveringsinstallatie is als warmtebron een goed alternatief voor aardgas. Om dit alternatief te onderzoeken is het belangrijk om de warmtepotentie zo goed mogelijk in te schatten. De Rekentool Warmtepotentie Waterzuiveringsinstallaties helpt hierbij.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

Proces-efficiëntie en restwarmte

De rekentool is bedoeld voor industriële bedrijven met een waterzuiveringsinstallatie

Met de rekentool bepaalt u nauwkeurig hoeveel warmte terug gewonnen kan worden van het gezuiverde water uit een waterzuiveringsinstallatie. Op basis van gedetailleerdere afvoerhoeveelheden (op bijvoorbeeld minuut- of uur-basis) maakt deze rekentool arbeidsintensieve berekeningen overbodig. Het geeft direct inzicht in het beschikbare vermogen op elk moment van de dag.

Lees meer over en download de rekentool

Wat doet de rekentool?

De rekentool:

  • Berekent aan de hand van uur debietdata hoeveel warmte direct kan worden onttrokken.
  • Geeft inzicht in het beschikbaar vermogen op elk moment van de dag.
  • Geeft inzicht in de hoeveelheid beschikbare warmte en het aantal huishoudens dat kan worden verwarmd met deze energiestroom.
  • Maakt de resultaten inzichtelijk in grafieken.  
  • Geeft aan of het raadzaam is om over een warmwaterbuffervoorziening te beschikken en hoe groot deze dan moet zijn. 

Hoe gebruikt u de rekentool?

Op 22 september organiseren we een online sessie waarin we dieper ingaan op de Rekentool  warmtepotentie waterzuiveringsinstallaties. We vertellen u hoe u de potentie van de restwarmte eenvoudig inzichtelijk maakt en wat u kunt doen met de restwarmte. Het is uiteraard mogelijk om tijdens de sessie vragen te stellen.

Datum: 22 september
Tijd: 10.30 – 12.00

Bekijk het hele programma en meld u aan

Ennatuurlijk, Waterschapsbedrijf Limburg, Syntraal en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben de rekentool ontwikkeld en getest. Zij stellen de universeel toepasbare rekentool nu beschikbaar.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen