Congestie hoogspanningsnet Limburg en Noord-Brabant bijna opgelost

12-09-2022

TenneT zegt de netcongestie in Noord-Brabant en Limburg te kunnen oplossen met congestiemanagement. De netbeheerder vraagt bedrijven hun energieproductie- of consumptie terug te draaien als het net overbelast raakt. Daarmee komt 1.700 MW extra capaciteit vrij.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte

Nieuwe bedrijven in Limburg en Noord-Brabant die in juni een aansluiting vroegen op het elektriciteitsnet kregen ‘ nee’ te horen van TenneT. Zowel grootschalige gebruikers als producenten van elektriciteit konden vanwege capaciteitstekorten geen gebruik maken van de infrastructuur. Ook wees de netbeheerder verzoeken af van bestaande bedrijven die hun aansluiting wilden verzwaren voor hun verduurzamingsplannen.

Elektrificatie

Het hoogspanningsnet in beide provincies bereikte de grenzen van de aanwezige capaciteit. Dit komt door een grote toename aan aanvragen van de industriële partijen om te elektrificeren. Maar ook ondernemers die wilden investeren in batterijen en producenten van duurzame energie maken gebruik van de hoogspanningsinfrastructuur. Daarbij groeit ook nog het aantal laadpalen en warmtepompen.

Spitsmijden

TenneT onderzocht de mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen. Dit is vergelijkbaar met het systeem van ‘spitsmijden’. Op het hoogspanningsnet mag namelijk nooit file ontstaan. In dit systeem vraagt TenneT aan gebruikers van het net om tegen een vergoeding op drukke momenten het net te ontlasten. Daarmee ontstaat er ruimte voor nieuwe aansluitingen.

Uit de onderzoeken blijkt dat met dit systeem extra ruimte is in beide provincies. Daardoor kunnen zowel bedrijven als producenten van duurzame energie toetreden. In totaal komt er ongeveer 1.700 MW extra capaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. Dit is vergelijkbaar met 9 keer het vermogen van de stad Den Bosch of 10 keer het vermogen van de stad Maastricht.

Ruimte voor bedrijven

Bedrijven die een aansluiting willen of hun aansluiting willen verzwaren krijgen in totaal 722 megawatt tot hun beschikking. Hiermee kunnen TenneT en de regionale netbeheerder Enexis de grootverbruikers aansluiten die op een wacht- of interesselijst staan.

Voor de aanvragers van zonneparken en windmolens komt er 960 megawatt aan extra capaciteit bij. Dit is nog niet voldoende om álle partijen aan te sluiten die op dit moment op de wacht- of interesselijst staan.

Afspraken

De netbeheerders maken komende periode afspraken met hun klanten om de vrijgekomen capaciteit in te zetten. TenneT sluit tegelijkertijd contracten af met de partijen die willen bijdragen aan ‘spitsmijden’. Naar verwachting is dit nieuwe systeem in december operationeel.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen