Netbeheerders onderzoeken flexibel vermogen industriële processen

17-11-2022

TenneT onderzoekt samen met regionale netbeheerders en brancheorganisaties de mogelijkheden voor congestiemanagement. De netbeheerders willen weten welke bedrijven tegen een vergoeding het net kunnen ontlasten tijdens piekmomenten of kunnen opschalen bij overcapaciteit.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

De netbeheerders kampen met netcongestie doordat het aanbod van zonne- en windenergie snel groeit. Alleen al bij TenneT ligt op dit moment in totaal voor meer dan 40 gigawatt aan potentiële nieuwe aanvragen voor een aansluiting op het net. Dat is vergelijkbaar met 50 keer het vermogen van de stad Amsterdam of 4 keer het verbruik van heel Nederland op een normale dag. Dit vraagt steeds meer van het bestaande elektriciteitsnet, dat de netbeheerders niet in het zelfde tempo kunnen uitbreiden.

Elektrificatie

Aan de andere kant krijgen de netbeheerders steeds meer vraag naar nieuwe of zwaardere aansluitingen vanwege elektrificatie van processen of utilities.

Zo zien TenneT en regionale netbeheerder Stedin veel elektrificatieplannen rondom de Rotterdamse haven en Goeree-Overflakkee. Het hoogspanningsnet zit in deze regio’s nagenoeg aan de maximale capaciteit. Met name door een sterk groeiend aantal aanvragen voor verzwaring en voor het aansluiten van onder andere elektrolysers, e-boilers, walstroom, e-logistiek en andere elektrische industriële processen. De aanvragen bij elkaar zijn goed voor 650 MW en werden in uiteenlopende scenario’s pas voorzien richting 2030.

Ook in de Flevopolder, Gelderland, Utrecht en Drente zien de netbeheerders dat de industrie steeds meer van aardgas overstapt naar elektrische systemen zoals warmtepompen en e-boilers.

Marktconsultatie

De netbeheerders willen de beschikbare capaciteit beter benutten door bedrijven af of terug te schakelen bij capaciteitstekorten en juist op te schalen bij overschotten. Tot nog toe zien de netbeheerders echter nog relatief weinig beschikbaar flexibel vermogen. TenneT schat in dat momenteel slechts tien procent van het beschikbare flexibele vermogen wordt benut. Daarom vragen de netbeheerders de markt mee te denken over samenwerkingsvormen die het net kunnen ontlasten en industriële elektrificatie kunnen versnellen.

Taskforces

De snelle ontwikkelingen op de energiemarkt, waarbij er steeds meer wordt gevraagd van het elektriciteitsnet, leidden in de zomer tot de oprichting van verschillende taskforces. Hierin werken overheid, netbeheerders en belangenverenigingen samen om te zoeken naar oplossingen om het elektriciteitsnet intensiever te gebruiken en versneld uit te breiden. Medio december komt minister Rob Jetten van Economische Zaken en Klimaat  hiervoor met een actieprogramma.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen