Industrie bespaarde extra 8,021 petajoule in 2020

17-11-2022

De 110 deelnemers aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) bespaarden in 2020 nog eens 8,021 petajoule (PJ) energie. Dat blijkt uit een definitieve monitoring van RVO.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Hoewel het doel van 9 PJ extra besparing niet is gehaald, realiseerde een meerderheid van de deelnemende bedrijven wel zijn individuele besparingsopgave. Dit schreef Minister Rob Jetten van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Extra besparing

De 110 deelnemende bedrijven aan het MEE-convenant spraken af om naast de eerder afgesproken 22 PJ energiebesparing een extra besparing van 9 PJ te realiseren. Eerder werd al bekend dat de afgesproken besparing, met een totaal van 19,8 PJ, net niet werd gehaald. Ook de extra besparing valt met 8,021 PJ lager uit. Toch lijken de besparingsdoelen alsnog te kunnen worden gehaald.

Met name 2 warmteprojecten bleken in de uitvoering complexer en langduriger dan vooraf ingeschat. Volgens de planning van deze projecten leveren ze in totaal nog tot circa 1,15 PJ besparing op.

In het onderzoek dat RVO uitvoerde, staan meer verklaringen voor het tekort tot de 9 PJ besparing. Zo corrigeerden enkele bedrijven hun besparingsopgave vanwege sluiting of een productiedaling van meer dan 10%.

Compensatie

De MEE-bedrijven spraken een boetebedrag af wanneer zij de gezamenlijke 9 PJ doelstelling niet zouden halen. Bedrijven met een tekort op hun besparingsopgave betalen € 12 per gigajoule tekort. Uiteindelijk haalden 33 bedrijven niet de afgesproken besparing.

Toch hoeven niet alle bedrijven met een tekort compensatie te betalen. Onderdeel van de afspraak was namelijk dat er ook besparingsdoelen per sector werden opgesteld. Het is nu eenmaal voor het ene bedrijf eenvoudiger te besparen dan voor het andere bedrijf. Als de sector als geheel zijn besparingsdoel haalde, hoefden bedrijven die hun opgave niet haalden niet te betalen. Die uitzondering gold voor de papier-, glas- en biersector.

Uiteindelijk betalen 20 bedrijven uit de sectoren chemische industrie, de metallurgische Industrie, overige industrie en de raffinaderijen in totaal € 9,8 miljoen aan compensatie. Deze compensatie wordt geïnd door een stichting bestaande uit brancheverenigingen. Vorig jaar is besloten dat indien er meer dan 1 miljoen euro wordt  geïnd, deze middelen zullen worden toegevoegd aan de regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI).

Download hier de kamerbrief

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen