Hoge aardgasprijzen leiden tot 17 procent minder gasverbruik

09-12-2022

In de periode juli tot en met oktober 2022 verbruikten de Nederlandse bedrijven en huishoudens 7,3 miljard kubieke meter aardgas. Dat is 17 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook werd meer gas ingevoerd, waarbij de invoer van vloeibaar gas bijna verdubbelde. Dat meldt het CBS.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

De daling van het aardgasverbruik in de periode juli tot en met oktober 2022 komt onder andere door de hoge aardgasprijzen. Sinds augustus geldt een vrijwillige besparingsnorm. EU-landen spraken af om vanaf augustus 2022 minimaal 15 procent te besparen op het historisch verbruik (het gemiddelde gasverbruik van de laatste vijf jaar). Het gasverbruik van Nederland lag in de periode augustus tot en met oktober 2022 ruim 30 procent lager dan het historisch verbruik van de afgelopen vijf jaar (2017-2021).

Gasverbruik grote industriële bedrijven gedaald

In de periode juli tot en met oktober 2022 verbruikten vooral grote industriële bedrijven minder aardgas (-26 procent). De hoge aardgasprijs was een belangrijke oorzaak. Vooral bedrijven in de aardolie-industrie en de chemische industrie verbruikten minder. Gascentrales verbruikten in dezelfde periode juist meer (+30 procent).

Bijna verdubbeling invoer vloeibaar aardgas

In de periode juli tot en met oktober 2022 is meer aardgas (+15 procent) ingevoerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Het ging vooral om meer vloeibaar aardgas (+192 procent). Dit LNG (liquefied natural gas) wordt met schepen aangevoerd, voornamelijk vanuit de Verenigde Staten (52 procent van het totaal) en Rusland (16 procent van het totaal). Een belangrijke oorzaak is de ingebruikname van de LNG-terminal voor de kust van de Eemshaven. Een derde van de totale invoer is vloeibaar aardgas.

In de periode juli tot en met oktober 2022 werd minder gasvormig gas ingevoerd, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Vooral vanuit Noorwegen nam de import sterk af met 5 miljard m3 (-55 procent). De export van aardgas is in de maanden juli tot en met oktober gestegen (+6 procent), vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Er werd vooral meer gasvormig aardgas uitgevoerd naar Duitsland (+47 procent).

Gasvoorraden voldoen aan Europese norm

Eind oktober 2022 was voldoende gasvormig gas (91 procent) en vloeibaar gas (71 procent) op voorraad om te voldoen aan de EU-norm. Ondanks minder gaswinning (0,7 miljard m3) en de hoge gasprijzen, zijn de opgeslagen voorraden met ruim 4,4 miljard m3 toegenomen, in vergelijking met oktober vorig jaar.

Door meer aardgas te importeren en minder te exporteren, en door een lager gasverbruik, werd meer aardgas opgeslagen in de gasvoorraden. De gasvoorraad van Nederland voldoet aan de norm van de Europese Unie, een gasopslag die voor minimaal 80 procent gevuld is. Voor gasvormig gas was de opslag voor 91 procent gevuld, voor vloeibaar gas met 71 procent.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen