Afvalverwerker AEB ontvangt SDE++ subsidie voor CO2-afvang en -opslag

12-12-2022

AEB Amsterdam zet een belangrijke stap bij de realisatie van afvang en ondergrondse opslag van CO2. De SDE++ subsidieaanvraag die AEB had ingediend om dit project mede mogelijk te maken, is goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De CO2, die AEB met een afvanginstallatie uit de rookgassen haalt, zal via pijpleidingen worden getransporteerd naar de Noordzee. Daar zal het broeikasgas worden opgeslagen in een leeg gasveld. Op deze manier vermijdt de afvalverwerker jaarlijks 480 kiloton CO2-emissie , vergelijkbaar met de directe jaarlijkse uitstoot van 60 duizend gezinnen of 145.000 auto’s.

2028 operationeel

De installatie moet begin 2028 operationeel zijn. Vanaf dat moment ontvangt AEB een vergoeding voor vermeden CO2-uitstoot die kan oplopen tot maximaal € 80 miljoen per jaar. Paul Dirix, CEO van AEB, is blij met de subdietoekenning. ‘Het project past in onze strategie om zo duurzaam mogelijk te werken. Dankzij deze investering kan AEB zich verder gereedmaken voor de toekomst. Onze CO2-uitstoot gaat sterk omlaag.’

CO2-afvang en duurzame energie

De terugdringing van CO2-uitstoot, die AEB met het project denkt te realiseren, komt overeen met een kleine tien procent van de totale uitstoot van Amsterdam. De gemeente heeft als doelstelling 60% CO2-reductie in 2030. ‘Afvalverbranding zal de komende jaren verder moeten verduurzamen,’ licht Dirix toe. ‘Natuurlijk moeten en kunnen we steeds meer herbruikbare materialen uit het afval scheiden en recyclen. Voor de reststroom waarmee we de komende decennia blijven zitten, is verbranding met terugwinning van duurzame energie de schoonste optie. Dan is het belangrijk dat juist wij met de techniek van capture and storage alsnog een extra bijdrage kunnen leveren aan de CO2-doelstellingen.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen