Ook Nobian versnelt CO2-reductie

12-12-2022

De tweede maatwerkafspraak is een feit. Zout- en chemiebedrijf Nobian ondertekende een intentieverklaring waarin het aangeeft in 2030 volledig klimaatneutraal te willen zijn. Dat is tien jaar eerder dan gepland. Daarnaast wil het bedrijf het gasverbruik terugdringen en minder stikstof uitstoten.

Branches

Chemische industrie

Industrieclusters

Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster 7

Industrieroutes

Elektrificatie

Deze en andere plannen zijn opgenomen in de intentieverklaring (Expression of Principles) die vandaag is ondertekend door minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Michael Koenig (CEO van Nobian).

Route naar klimaatneutraal in 2030

Nobian produceert zout en chemicaliën die bijvoorbeeld gebruikt worden in alledaagse producten zoals textiel, geneesmiddelen en desinfectiemiddelen. Zout is ook nodig voor producten die nodig zijn in de energietransitie zoals isolatiemateriaal en zonnepanelen.

Het bedrijf hoort bij de 20 grootste industriële uitstoters van CO2. De verschillende locaties hebben elk hun eigen ambities op het gebied van verduurzaming. Een belangrijk onderdeel van de intentieverklaring is het elektrificeren van de zout- en stoomproductie van Nobian in Delfzijl en Hengelo. Dit betekent dat er bij de productie van zout gebruik wordt gemaakt van duurzaam opgewekte stroom in plaats van aardgas.

Warmtepompen

Door minder gas te verbruiken wil Nobian 1% van het totale gasverbruik van Nederland verminderen. Dat is te vergelijken met 280.000 huishoudens, net zo groot als de stad Den Haag. Dat willen ze realiseren door de gasgestookte zoutfabrieken te vervangen door twee grote elektrische warmtepompen voor de zoutproductie. Hiermee zou de stikstofuitstoot van de fabrieken in Hengelo en Delfzijl vrijwel naar nul kunnen worden gebracht. 

Nieuwe technologie

De locatie in Rotterdam kan fors besparen op het verbruik van elektriciteit door bestaande elektrolysers te vervangen door nieuwe technologie. Deze elektrolysers worden gebruikt voor de chloor-alkaliproductie. Deze energiebesparing van 135 Gigawatt is te vergelijken met het verbruik van 50.000 huishoudens. Het bedrijf wil naast verduurzamen ook zorgen dat dat er in 2030 helemaal geen stikstof meer wordt uitgestoten. 

Maatwerkafspraak in 2023

De intentieverklaring tussen de overheid en Nobian is een belangrijke stap in de maatwerkaanpak van het Rijk. Met de maatwerkaanpak kunnen de 20 grootste industriële uitstoters een extra stap zetten om nieuwe duurzame technologieën vorm te geven die leiden tot minder CO2-uitstoot. Daarmee worden bedrijven uitgedaagd zelf met hun ambitieuze plannen te komen om de CO2-uitstoot in hun eigen schoorsteen en elders in de keten te verminderen, en hun impact op de omgeving te verbeteren.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen