Europese Unie steekt € 20 miljard extra in energietransitie

16-12-2022

De EU bouwt haar afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen sneller af. Een voorlopig akkoord over het REPowerEU-voorstel zorgt voor verhoging van het beschikbare subsidiegeld van € 20 miljard. Een deel van het geld gaat naar het koolstofvrij maken van de industrie.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

In het voorjaar stelde de Europese Commissie het REPowerEU-pakket voor. De nieuwe maatregelen bieden de EU-lidstaten meer ruimte voor financiering van duurzame investeringen. Als de nieuwe plannen worden goedgekeurd,  kunnen de EU-lidstaten een nieuw REPowerEU­hoofdstuk toevoegen aan hun nationale herstel- en veerkracht­plannen. Die hadden ze al gemaakt voor het NextGenerationEU-programma.

Versnelde verduurzaming

De REPowerEU-hoofdstukken in de herstel- en veerkrachtplannen van de lidstaten bevatten een overzicht van nieuwe hervormingen en investeringen die op 1 februari 2022 van start zijn gegaan.

In het nieuwe, voorlopige akkoord, wordt het toepassingsgebied van de hoofdstukken verder verduidelijkt. Het programma richt zich met name op:

  • koolstofvrij maken van de industrie
  • verhogen van de productie en het gebruik van duurzaam biomethaan en hernieuwbare of fossielvrije waterstof
  • verhogen van het aandeel hernieuwbare energie
  • verbeteren van de energie-infrastructuur en -voorzieningen voor gas (LNG)
  • stimuleren van een verminderde energievraag
  • ondersteunen van elektriciteitsopslag
  • versnellen van de integratie van hernieuwbare energiebronnen

De Raad en het Parlement kwamen overeen dat de subsidies zullen worden gefinancierd uit het Innovatiefonds (60%) en met de vervroegde toewijzing van ETS-emissierechten (40%). De lidstaten zullen verdere stimulansen krijgen om steun in de vorm van leningen aan te vragen.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen