Air Liquide krijgt steun voor twee elektrolyzer projecten

22-12-2022

Air Liquide krijgt steun van de Nederlandse overheid voor haar grootschalige hernieuwbare waterstof projecten, ELYgator en CurtHyl. De projecten zijn onderdeel van het Hy2Use-programma van het Important Project of Common European Interest1 (IPCEI).

Branches

Chemische industrie

Industrieclusters

Cluster Rotterdam-Moerdijk

Industrieroutes

Elektrificatie
Waterstof

Beide 200 MW elektrolyzers zullen werken op hernieuwbare elektriciteit. De twee projecten zullen in totaal ongeveer 30.000 ton hernieuwbare waterstof per jaar produceren zonder CO2-uitstoot. In vergelijking met een traditioneel proces voorkomt dit de uitstoot van meer dan 5 miljoen ton CO2 gedurende de exploitatieperiode.

Investeringsbeslissing

Het ELYgator-project wordt gevestigd in Terneuzen, het CurtHyl-project komt op het Maasvlakte 2 conversiepark in Rotterdam. Deze twee elektrolyzers op wereldschaal zullen in de bestaande activa portefeuille van Air Liquide worden geïntegreerd en zullen de levering van koolstofarme waterstof aan meerdere klanten in de industrie en de mobiliteitsmarkten mogelijk maken.

Projecten zoals ELYgator en CurtHyl dragen bij aan de nationale en Europese klimaatambities. Waterstof speelt namelijk een belangrijke rol in het koolstofvrij maken van de industrie en de mobiliteitssector. Deze subsidietoekenningen zijn een belangrijke stap op weg naar de definitieve investeringsbeslissingen voor de beide projecten.

Ondersteuning

De projecten ELYgator en CurtHyl worden ondersteund door het subsidieprogramma IPCEI Waterstof dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland namens het ministerie van Economische Zaken & Klimaat uitvoert.

Het ELYgator-project heeft steun ontvangen uit het Innovatiefonds van de EU. Het Innovatiefonds wordt voor 100% gefinancierd met het Europese emissiehandelsysteem ETS. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van Air Liquide en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of CINEA. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen