Amsterdamse H2ermes krijgt IPCEI-onderteuning

22-12-2022

Het groene waterstofproject H2ermes van HyCC heeft een belangrijke impuls gekregen om de decarbonisatie van de industrie te ondersteunen. De Nederlandse regering kende het project H2ermes in de Metropoolregio Amsterdam een subsidie toegekend.

De financiering volgt op de recente erkenning door de Europese Commissie van H2ermes als belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) voor hun bijdrage aan het koolstofvrij maken van de Europese industrie. HyCC richt zich op de ontwikkeling van grootschalige elektrolyseprojecten voor de productie van groene waterstof om emissievrije industrieën mogelijk te maken.

Groene waterstof

H2ermes krijgt een capaciteit van 100 megawatt voor de productie van groene waterstof om de uitstoot van sectoren als staal, luchtvaart, mobiliteit en scheepvaart in de bredere regio Amsterdam te verminderen.

Stijn van Els, CEO van HyCC: "HyCC bouwt voort op tientallen jaren ervaring in grootschalige elektrolyse en is dankbaar voor deze steun en erkenning van onze inspanningen om de productie van groene waterstof op te schalen. We zijn enthousiast om bij te dragen aan een duurzame waterstofeconomie in de regio Amsterdam, die de overgang naar een netto-nul economie mogelijk maakt."

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen